Grusomhetens teater

makt

Hvem skal eie fortellingene?

MAKT: Whose Story Is This? oppfordrer hver enkelt av oss til å forandre verden ved å endre hvilken historie vi velger å fortelle, og hvem den skal tilhøre.

Det nye i opprøret

AVISLEDER: Den nye protestformen nevnt av anarkistene ønsker ingen overordnet «fortelling» om hendelsene i Hongkong.

Fra protesjé til diktator

I Putin’s Witnesses følger vi Putins vei til makten i Russland, og ser hvordan tidlige løfter om fri presse ender i full avvisning av demokratiske spilleregler.

Den nye usikkerhetskulturen

Mary Kaldors forskning viser at makthavernes sikkerhetsstrategier opprettholder og forverrer krigene fremfor å stanse dem, og skaper gode forhold for krigsprofitører.

Ordet som nøkkel til makt og prestisje

Kvinner og makt er en kort fortelling. Kvinners taushet har en tusenårig tradisjon. 

Makt og motstand

Irene Langemanns dokumentarfilm om Pjotr Pavlenskij stiller spørsmålet: Stilt overfor ekstrem undertrykkelse fra statens side, hva kan et individ gjøre, annet enn å ty til ekstreme handlinger?

Om anerkjennelse og makt

Når Trump handler som han gjør, impulsivt og ure ektert, er det i begjæret etter anerkjennelse.

Hegemoni som makt og mulighet

Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Borgermakt i mørke tider

Mange blir pessimister av Trump og høyrepopulismens fremvekst, men maktmisbruk og ulikhet kan gi nytt liv til sivilsamfunnet. 

Mykporno for neisiden

Som den moderne verdens siste pasifistiske utopi må Europa-eventyret fortsette, skriver Jean Quatremer, som likevel fort kan bli neisidens nyttige idiot.

Asbjørn Aarnes – et liv

Et 24 minutters portrett av Aarnes (1923–2013), om livet, forholdet til Gud, et liv etter dette, og meningen med det hele. Dessuten om den...