Bestill vårutgaven her

kontrol

Vi mangler troen, ikke troen på Gud, men en tro på verden

Donatella Di Cesare: The Time of Revolt

FILOSOFI: Det immunitære demokrati. Ifølge den italienske filosofen Donatella Di Cwesare, eksisterer i dag en politisk kultur styret af frygten for den fremmede og fremtiden, et skindemokrati til fordel for sikkerhed, kontrol og kortsigtede konkurrencehensyn. Og de som anser sig selv som «liberale» i dag, har meget lidt at stå imod de irrationelle impulser og beslutninger der styrer markedet og jagten på den kortsigtet vinding.

Hvordan kapitalistisk fremmedgørelse har antaget billedformen

Guy Debord: Det spektakulære samfund

MEDIESAMFUNDET: En analyse af, hvorledes de menneskelige relationer, inklusive sproget, er blevet iscenesat. Her i en kølig elegance, hvad Debord selv kaldte «negationens stil».

Trumps rablende racistiske retorik

Nikhil Pal Singh: Race and America’s Long War Forfatter

BIOPOLITIK: Må den offentlige forestilling om orden nødvendiggøre ekstrem vold mod bestemte befolkningsgrupper (indfødte, sorte, muslimer etc.)? Må 5000 fattige og forkomne migranter mødes af en mur og mobilisering af 15000 soldater?

Amok i Jerusalems gader

Joseph Cedar: Our Boys

DRÆNGENE: Israelsk docu-drama tager hånd om den traumatiske bølge af vold og hævn, der førte til åben krig i sommeren 2014.