Abonnement 790/år eller 190/kvartal

identitetspolitikk

Oppgjøret med woke

WOKE: Krenkesamfunnet presser folk over til høyresiden, som vokser seg stor fordi folk føler seg fremmedgjort av woke og identitetspolitikk. Dessuten er venstresiden blitt mer interessert i å overvåke hverandre enn å danne felles front mot høyre. Er solidaritet og medfølelse med andres lidelse en begrenset ressurs?

Palestina, Portugal, pluralisme

LEDER: Når er mer selvstendig identitet viktig, og ikke?

Antirasisme som totalitær ideologi

IDENTITET: I stedet for å plassere hverandre i identitetspolitiske båser og kategorier og påføre hverandre skam burde vi heller utvikle en større grad av tilgivelse og sjenerøsitet.

Tidens identitetspolitiske vinde

IDENTITET: Hordernes Hærgen er en flamme-skrift mod tidens identitetspolitiske vinde. Det er et fyrigt kampskrift mod samtidens moralske strømninger.

Å skifte mening i identitetspolitiske spørsmål kan koste deg alt

POLITIKK: Amerikansk politikk handler i liten grad om å endre den eksisterende politikken, men mer om å appellere til splittelsen mellom folk.

Er tiden inne for en ny type demokratisk involvering?

KOMMENTAR: Trenger vi i langt mindre grad valgte politikere til å representere våre meninger?

Demokratiets anatomi

FUKUYAMA: Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Jakten på anerkjennelse har destruktive følger. Sosial rettferdighet blir redusert til psykologiske problemer

Identitetspolitikken er et ektefødt barn av den narsissistiske kultur, der krenkelser og avvisning oppfattes som alvorlige trusler mot egenverdet.