Bestill høstutgaven her

ISIS

Økosamfundets beboere

ØKOLOGI: Er det mulig med en jord fri for krig, et samfund fri for vold, en kærlighed fri for løgne og et liv fri for angest? Som en har sagt: «Det starter med vand.» Vi ser her på tre communities.

Jesus fra Instagram

RELIGION: Netflix-serien Messiah stiller det fascinerende spørsmålet om hvordan Jesus – eller en som framstår som ham – ville bli mottatt i dag.

Tilgivelse og hævn

MOSULS RUINER Filmen ISIS Tomorrow beskriver tilstanden i Mosul i januar 2018, seks måneder efter at byen blev befriet fra Islamisk Stat.

Etter en terrorfylt sommer

Terroristene prøver å tvinge oss i krigsmodus. Vi må være bevisst på vår rolle i terrorens teater.

Verdenskrise?

ISIS’ gode vekstforhold var det mest aktuelle temaet på den store Midtøsten-konferansen i Berlin.

ISIS utgjør få av ekstremistene i Syria

De færreste av opprørerne i Syria har målsetting om å innføre demokrati. Det er umulig å skille gruppene. Siden 27. februar har det vært våpenhvile...

William McCants: The ISIS Apocalypse

Grunnen til ISIS’ suksess er at vold og frykt virker, mener nærøstenekspert William McCants.

Det er mulig å beskytte barn fra krigsdeltakelse

Rekruttering av barn og unge fra flykningbefolkningen i Jordan til den væpnede konflikten i Syria, viser noen av de særskilte beskyttelsesbehovene som aktualiseres i...

Patrick Cockburn: The Rise of the Islamic State

En bok om ISIS som har et militært mer enn et religiøst fokus.

Filmiske ytringer og strategiske modtræk

Hvordan anvender ISIS og koalitionen de audiovisuelle muligheder til at kommunikere budskaber og kreere fællesskaber?

John Pilger: En reise fra Pol Pot til ISIS

I forbindelse med ISIS’ voldshandlinger i Beirut og Paris gir John Pilger oss en viktig påminnelse om hva som er roten til terrorismen – og hvordan vi skal håndtere den.