Bestill høstutgaven her

Grasset

Skjult hverdagsrasisme i Frankrike

Tania de Montaigne: L’assignation. Les Noirs n’existent pas

: I det daglige ofrer vi stadig andres egenart, identitet og individ på gruppetilhørighetens alter, skriver den franske statsviteren Tania de Montaigne i ny bok.