Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Freud

Vår skjebnesvangre skjebne (ANTI-ØDIPUS OG ØKOLOGI)

FILOSOFI: Kan en værenstenkning hvor tilblivelse, vekst og forandring er grunnleggende, åpne for nye og mer økologisk fruktbare forståelser av og holdninger til verden? For Deleuze og Guattari begynner ikke begjæret med mangel og er ikke begjær etter det vi ikke har. Gjennom fokus på begjær som tilknytning og kobling – en forståelse av identitet og subjektivitet som grunnleggende knyttet til det mellomliggende som tilkoblingen utgjør. Det de får frem ved å påpeke dette, er hvordan det ødipale begjæret og kapitalismen er knyttet til hverandre, og til konstitueringen av en bestemt form for personlig identitet eller subjektivitet. Men i dette essayet av Kristin Sampson, knyttes Anti-Ødipus også opp til førsokratikeren Hesiod, til noe helt pre-ødipalt. NY TID gir leseren her et filosofisk dypdykk til ettertanke.

Litteraturen om narsissisme har eksplodert

ESSAY: I 2021 kom det 1000 publikasjoner om narsissisme. Narsissismen beskriver en ny samfunnsmessig normalitet. Denne ‘selvrealiseringsideologien’ har nå endt opp i egoisme og nyliberalisme. Men hva kan redegjøre for ulike grader av narsissisme – er det medfødte karakteregenskaper, sosialisering eller kulturbakgrunn?

Deleuze og motstandens filosofi

ANTI-ØDIPUS: Det er ca. 50 år siden den franske boken Anti-Ødipus - kapitalisme og schizofreni ble publisert. Vi trykker derfor her et nytt essay av professor Knut Stene-Johansens om blant annet denne boken han oversatte fra fransk til norsk i 2002. Boken er ifølge ham fargerik, en rød klut i fleisen på selvhøytidelig filosofi og andre analytiske storheter. Anti-Ødipus er en eksemplarisk ‘begjærsmaskin’ – forstått som et system av brudd. Verket utviser en sterk og konstruktiv motstand mot den freudianske psykoanalysen så vel som den tradisjonelle filosofiens sannhetspretensjoner. Deres positive begrep om begjær står i kontrast til begrepet hos Freud og Lacan som negativt sees som en mangel. Samtidig: Alle Deleuzes tekster representerer en form for motstand.

Wilhelm Reichs aktualitet

MONOGRAFI: Reich hadde betydelig innflytelse på norske intellektuelle. Men han ble kastet ut av både kommunistpartiet og International Psychoanalytical Association – og døde i amerikansk fengsel bare 60 år gammel.

Et frivillig tvangsforhold

PSYKOLOGI: Er narsissisme et sosialt krav til det enkelte individ – om at vi må bli mer enn det vi er?

Undertrykkelsens særegne fremtredelsesformer i Sovjetunionen

IDEOLOGI: NY TID bringer grunnet dagens oppmerksomhet rundt Russland, et blikk på Sovjetunionen for 50 år siden. I boken fra 1972 beskriver og bedømmer Herbert Marcuse Sovjetunionens vilkår, tilstand og muligheter – og sovjetmarxismen som ideologi.

Massen og folket

PSYKOLOGI: Er det mulig å forstå hvorfor flertallet velger en fører eller en slavelignende tilværelse?

Det ontologiske jordskjelvet

Freuds borgerlige paradoks, ideologienens sammenbrudd og gjenkomsten av sosiale spørsmål hos den herskende klasse er noen av temaene i denne essaysamlingen.