Bestill høstutgaven her

Maskespillet i Kongo

POLITIKK: : Halle Jørn Hanssen tar i denne kronikken utgangspunkt i sitt bidrag til den nye antologien Maskespillet i Kongo – om kampanjen for løslatelsen av Tjostolv Moland og Joshua French.

Bøker

Azra & Maria Gilani/ Ellen Reiss & Linda Noor (red.)/ Ole Jacob Madsen: En muslimsk mors kamp/ Radikalisering. Fenomen og forebygging/ Generasjon Prestasjon

: En muslimsk mors kamp/ Radikalisering. Fenomen og forebygging/ Generasjon Prestasjon

Filosofen vi helst vil fortrenge

: Vinduet 1/2017

: Noen vil diskreditere Martin Heidegger – for det er ett og annet i hans samfunnskritikk de helst vil glemme.

Fascisme i fåreklær

Enzo Traverso: Les nouveaux visages du fascisme

: Populismebegrepet fungerer ikke – det er postfascisme som skyller over verden.

Mot sosialismens lys

Nina Björk: Drömmen om det röda Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek

: Nina Björk fører oss gjennom tåken av forbrukermakt og identitetspolitikk, sammen med Rosa Luxemburg.

Flukten fra fellesproblemene

Zygmunt Bauman: Retrotopia

: Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen? 

Spådom om verdens overgang

Terje Osmundsen: 2030-bevegelsen

: I romanen 2030-bevegelsen fører miljøkrisen til en vellykket kursendring.