Bestill høstutgaven her

Nobels fredspris

I strid med Nobels vilje

Fredrik Heffermehl: Medaljens bakside. Nobels fredspris – 100 års ubrukte muligheter

NOBELPRISEN: Alfred Nobels testament er et dokument testamentfullbyrderne etter loven er pliktige til å følge. Heffermehl dokumenterer at den komité det norske Stortinget har nedsatt siden 1901, har ignorert testamentet.

Økologisk rasering

Fausto Padovini: Omo Change

ETIOPIA: Kunne moderniteten ha drysset noen små velsignelser over folkegrupper i nobelprisvinner Abiy Ahmeds hjemland?

Framtidens fredskultur og Abiy Ahmed

KOMMENTAR: I framtiden antas människor och regeringar ha lärt sig tillräckligt mycket för att kunna hantera konflikter utan vapen- och fiendetänkande. Om vi någonsin kommer dit, vet vi inte, men möjligheten finns, och hur det blir, beror på våra val.

Leder: Noblere enn Nobel

:

Nobels fredspris sier ikke først og fremst noe om fred. Eller noe om Nobels verdier og testamente. Prisen sier noe om oss.