Bestill sommerutgaven her

fascisme

Fascinerende fascisme og forførende førere

NEOFASCISME: Har mange fremdeles fascistiske lengsler i dag, eller kan man alltid skylde på forførende ledere? Et nærmere dykk ned i den 100 år gamle italienske fascismen og dens etterkommere sier noe om hvilke farer vi nå sannsynligvis står overfor.

Når konservatisme blir radikalisert

Natascha Strobl: Radikalisierter Konservatismus

:

Den nye højrefløjs historiske udvikling og netværk

Mathias Hee Pedersen: Fascister i fåreklæder? Den identitære bevægelse, Det Nye Højre og højreradikalismen i det 21. århundrede

Fascisme: Hee Pedersen har ved sine omfattende studier kortlagt højrefløjens politiske strømninger med fokus på etnicitet og ført dem ind i en historisk kontekst

En besvergelse mot nyfascisme

Mikkel Bolt Rasmussen: Late Capitalism Fascism

KAPITALISME: Dreier kampen seg ikke nå om retten til ikke å bli utbyttet, men retten til å få lov til å delta? Det er mye som er verdifullt i Mikkel Bolt Rasmussens korte bok om fascismens mulige tilbakekomst i dagens verden – men den er svak med tanke på empirisk dokumentasjon.

Fascismens æstetiske fremtrædelsesformer

Julia Adeney Thomas og Geoff Eley: Visualizing Fascism. The Twentieth-Century Rise of the Global Right

FASCISME: Denne manifesterer sig ikke nødvendigvis gennem massespektakler og revolutionære brud, og den er ikke et primært europæisk fænomen. Men gerne et produkt af politiske kriser i de moderne kapitalistiske stater.

Senfascismen er her

KAPITALISME: Vestens «tynde» fascisme, som Bolt analyserer, er der især, fordi der p.t. ikke er andet. Hvad der dog ikke udelukker, at den en dag vokser sig lige så «tyk» som den russiske og kinesiske fascisme.

Det fascistiske paradoks

USA: Hadde de fattige, som er et resultat av det amerikanske politiske systemet, ingen annen mulighet enn å alliere seg med oligarkene som i første omgang skapte dem?

Den moderne politiske løgnen og den politiske lyvekunsten

ESSAY: Hvordan kan det ha seg at noen politikere kan lyve så mye de vil, som president Trump, og samtidig bli oppfattet som sannferdige av velgerne sine? Vi ser på hvordan filosofen Hannah Arendt definerte forskjellen mellom den tradisjonelle og den moderne løgnen, som forskjellen mellom å skjule og tilintetgjøre. Og hvordan sannheten kan fingeres fordi man kan fingere virkeligheten.

Slumrende ideologiske virus

Slavoj Žižek: Pandemic! Covid-19 Shakes the World

KORONA: Vil et langt gunstigere ideologisk virus spre seg og forhåpentlig smitte oss, viruset som får oss til å tenke oss et annet samfunn, hinsides nasjonalstaten, et samfunn som virkeliggjør seg som global solidaritet og samarbeid?

Fascinerende om fascismen

Roger Griffin Oversatt av Kjersti Velsand: Fascisme. En introduksjon til komparative studier

IDEOLOGI: Vet vi nok om fascismen til å forstå den?

Forståelsen av det mulige

Mikkel Bolt: På råbeafstand af marxismen – Studier i den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling

MARX: Mikkel Bolt tager tag i vår tids mange opstander. Han tilhører de teoretikere, der gerne havde set opgøret med det, vi kan kalde stats- og partimarxisme.

Den skjulte fascismen

Natasha Lennard: Being Numerous: Essays on Non-Fascist Life

: FASCISME: Er det mulig å leve et ikke-fascistisk liv i et samfunn som er bygget på fascistiske maktstrukturer?