Bestill sommerutgaven her

Dreyers Forlag

Mange norske konservative vil nikke anerkjennende til Burke

EN DOBBELTBIOGRAFI:
Claus Bryld, Oversatt fra dansk av Lars Nygaard: Konservatismens profet. Edmund Burke

Siden 1950-tallet har Burkes ideer fått en renessanse. Motstand mot rasjonalisme og ateisme står sterkt hos de 40–50 millioner evangelisk kristne amerikanerne.

Demokratiets anatomi

FUKUYAMA:
Mathilde Fasting: Etter historiens slutt. Møter med Francis Fukuyama

Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?


Hein Berdinesen, Lars Petter Storm Torjussen: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene Redigert av Dreyers Forlag, Norge

OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

Fanget i vår egen snare


Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig: Hva skal vi svare våre barn?

I dette økologiske kampskriftet erklærer to akademikere et oppgjør med sin egen generasjon på barnebarnas vegne. Resultatet er en ujevn, men oppriktig bok – som lykkes best når den maner til direkte handling og erklærer økologisk unntakstilstand.

Livets og naturens filosofi


Sigurd Hverven: Naturfilosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Mellom barnehagen og retterstedet


Kaj Skagen: Norge, vårt Norge – Et lands biografi

Selv om kulturradikale får gjennomgå i Kaj Skagens vurdering av «det norske», stammer mye av tankegodset i boken fra en av dens fremste representanter, nemlig Jens Bjørneboe. 

Den liberale utopi


Dybedahl, Kristjánsson, Innset og Hverven (red.): Ingen mennesker er født frie

Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken.