Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Dreyers Forlag

Misvisende blikk på Kina

GEOPOLITIKK: Tunsjø gjør i Kampen om verdensmakten seg skyldig i ‘mirror imaging’. USA har i de senere årtier innledet et stort antall kriger og støttet et stort antall statskupp, mens Kina i samme periode faktisk har bygget opp tillit i forskjellige stater i den tredje verden.

Hegels aktualitet – et forsøk på å vise hans relevans i dag

FILOSOFI: Sigurd Hverven legger vekt på det prosessuelle ved Hegel og tar konsekvensen av at filosofi er «å fatte sin egen tid i tanker». Hans bok om den tyske filosofen er langt på vei blitt en selvhjelpsbok for unge voksne og gir også eksempler på filosofiske konsekvenser av smarttelefonbruk, barneoppdragelse og kjærlighetsforhold.

En karikatur av Kina

USA/KINA: Elefanten i rummet er USAs Kolde Krig mot Kina. Jan Arild Snoens Kina-bog er en politisk pamflet eller smædeskrift ude af trit med verden.

Mange norske konservative vil nikke anerkjennende til Burke

EN DOBBELTBIOGRAFI: Siden 1950-tallet har Burkes ideer fått en renessanse. Motstand mot rasjonalisme og ateisme står sterkt hos de 40–50 millioner evangelisk kristne amerikanerne.

Demokratiets anatomi

FUKUYAMA: Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?

OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

Fanget i vår egen snare

I dette økologiske kampskriftet erklærer to akademikere et oppgjør med sin egen generasjon på barnebarnas vegne. Resultatet er en ujevn, men oppriktig bok – som lykkes best når den maner til direkte handling og erklærer økologisk unntakstilstand.

Livets og naturens filosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Mellom barnehagen og retterstedet

Selv om kulturradikale får gjennomgå i Kaj Skagens vurdering av «det norske», stammer mye av tankegodset i boken fra en av dens fremste representanter, nemlig Jens Bjørneboe. 

Den liberale utopi

Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken.