Grusomhetens teater

Dreyer

Vi lever på en skadet planet

NATUREN: I en tid der nasjonale naturmål og internasjonale naturavtaler endelig er kommet på agendaen, er problemformuleringer og verdibegreper som i denne boken til Sigurd Hverven svært viktige.

Hvorfor det er så mye misnøye i Vesten, og hva vi kan gjøre med det

Professor Paul Collier er en tungvekter. Han nevnes ofte i samme kategori som økonomene Joseph Stiglitz og Jeffrey Sachs og ble i sin tid trukket frem som en av daværende utviklingsminister Erik Solheims helter.

Krigen og den kollektive erindring

Hvem skriver historien? Den kommunistiske motstandskampen under krigen var lenge dysset ned.

Kunsten å fornye et fiendebilde

Både i Norge og blant de allierte fantes krefter som ville ha kommunistene sterkere inn i motstandskampen. Men de senere ledere for arbeiderpartistaten holdt dem utenfor.