Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Cambridge University Press

Den norske dobbeltmoralen

MILJØPIONERER:
Peder Anker: The Power of the Periphery. How Norway Became an Environmental Pioneer for the World

Fortellingen om den norske miljøtenkningens historie er et ambivalent portrett av Norges forestilte rolle som miljønasjon.

Makten til mobilisering


Lisa Mueller: Political Protest in Contemporary Africa

Politisk motstand i Afrika ledes av enkeltpersoner fra middelklassen, mens det er de fattige som samler seg i gatene.

Et moderne syn på Afrika


Nic Cheeseman (red.): Institutions and Democracy in Africa: How the Rules of the Game Shapes Political Developments

Antologien presenterer 13 tekster skrevet av flere anerkjente afrikanister. Redaktør og professor Nic Cheeseman lykkes med sitt mål om å by på en ny og moderne forståelse av den afrikanske staten.