Abonnement 790/år eller 190/kvartal

CIA

En mentalitet fra den kolde krigs tid

EFTERRETNING: I USA beskæftiger 18 forskellige amerikanske agenturer på statsligt niveau sig med efterretningsvirksomhed. I 1996 var der 6 millioner beslutninger om at hemmeligstemple materiale – i 2016 var dette vokset til 55 millioner!

Drapet på John F. Kennedy

KENNEDY: 60 år etter JFK ble drept, frigis – til tross for Biden-administrasjonens forsøk på å unnlate å innfri sin administrasjons løfter – noen de gjenværende hemmelige dokumentene om hendelsen. En av avsløringene er at CIA holdt et øye med Lee Harvey Oswald.

«Enhver utvidelse av NATOs sone ville absolutt være uakseptabelt.»

NATO-UTVIDELSEN: Eksklusjonen av Russland var et alvorlig brudd på folkeretten. President Bushs løfter til Gorbatsjov var ikke annet enn bedrag – han fremsto som en Janus med to ansikter, som samarbeidet tett med Gorbatsjov på taktisk nivå, mens han faktisk tvang Sovjet til å trekke seg tilbake på et strategisk nivå. Vi i Vesten hevder at Russland må følge folkeretten, men selv kan vi bryte den når det passer oss.

Norge er fanget av USAs propaganda

OFFENTLIGHET: Det vi tidligere kunne beskrive som realpolitisk mulig, er i dag ikke engang mulig å skrive om. Propagandaen dominerer norsk offentlighet kanskje mer enn i noe annet land. Norske myndigheter har blitt lurt trill rundt. Ytringsrommet har frosset til.

Siktet for spionasje

SVERIGE: De skyldige i spionsaken ble ikke tatt. Journalistene risikerte opptil seks års fengsel.

Svensk utgave av CIA avslørt

OVERVÅKING: Informationsbyrån spionerer i Egypt til fordel for Israel, infiltrerer i svenske fagforeninger, i FNL-grupper og politiske partier, gjør innbrudd i ambassader og andre kontorer. Hele denne virksomheten – i samarbeid med CIA (USA), MI6 (Storbritannia), Shin Beth (Israel) og S.D.E.C.E. (Frankrike) – er et klart brudd på Sveriges grunnlov og nøytralitet. Folket i Bild arbeidet med saken i flere år.

Nord Stream: «We should cut it off.»

HISTORIKK: Russland og Tyskland (som Europas motor) skulle i likhet med kull- og stålunionen kunne utvikles til et sammensveiset fredsprosjekt som i fremtiden skulle gjøre krigen mellom Russland og de europeiske maktene i vest umulig. USA ønsket tydeligvis ikke dette.

Norsk etterretning: Alf Roar Berg (1933–2022)

Etterretning: Vi bringer her frem sider ved USA/NATO i forbindelse med denne nekrologen over generalmajor Alf Roar Berg, som gikk bort 12. juli etter en tids sykdom. Eksempelvis kommer det frem at de amerikanske og de britiske sjefene for den militære etterretningen i 1988 under et møte i NATOs Etterretningskomité hevdet at et russisk angrep på Vesten var nær forestående. Det var løgn.

Julian Assange – en gullgruve og et mareritt

FØR RETTSAKEN 27. OKTOBER: Karaktertrekkene Karen Sharpe tegner av Assange’ arbeid er at alt han brakte videre skulle være åpent og etterprøvbart, vitenskapelig korrekt og pålitelig. Men for makten er Assange farlig – fordi han gjør varslerne farlige.

Det å bli truet på livet kan få de fleste til å holde en lav profil

YTRINGSFRIHET: Muligheten for å si noe er alltid meget begrenset, forteller NY TIDs faste skribent i dette essayet om forskjellige myndigheters bruk av makt. Vekk fra dagens massemedier har det nå oppstått et «underjordisk» nettverk av intellektuelle, inkludert erfarne journalister, etterretningsoffiserer, anerkjente professorer og politikere.

Vi som elsket Amerika

Tittelen på denne artikkelen er ikke ironisk. Jeg hører selv til dem som virkelig har elsket Amerika, og jeg vet hvordan det føles.

Da Sverige ble lurt

FIENDEBILDER: Hva vet vi egentlig om skjulte aktiviteter, maktspill og hemmelige ubåtoperasjoner i svensk farvann?

Åpent og kritisk om arbeidet for CIA

UNDERCOVER: CIA-agenten Amaryllis Fox utviklet algoritmer som forutser terrorhandlinger, og forteller om CIAs arbeidsmetoder i sin oppsiktsvekkende og spennende biografi.

En bæredyktig arbejderbevægelse

ANNEN VERDEN? Tynget af markedsgørelsen af samfundet og fremmedgørelsen af mennesket er spørgsmålet nu: Hvem udgør subjekt et i kampen for en anden verden?

Jesus fra Instagram

RELIGION: Netflix-serien Messiah stiller det fascinerende spørsmålet om hvordan Jesus – eller en som framstår som ham – ville bli mottatt i dag.

Med folket som oppdragsgiver

SNOWDEN: En spion, landsforræder eller patriot? Svaret avhenger av hvem du spør.