Bestill vårutgaven her

Borten

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

Statsminister Borten registrert av Overvåkingspolitiet!

OVERVÅKING: Statsministeren deler overvåkingsskjebne i Norge med 200–400 000 landsmenn. Verre blir det ifølge boken, «når overvåkningspolitiets arkiver etter alt å dømme stilles til disposisjon for NATO».