Bestill høstutgaven her

Bookchin

Økosamfundets beboere

ØKOLOGI: Er det mulig med en jord fri for krig, et samfund fri for vold, en kærlighed fri for løgne og et liv fri for angest? Som en har sagt: «Det starter med vand.» Vi ser her på tre communities.

At generobre demokratiet

DEMOKRATI: NY TID har valgt to vinkler inn på den samme boken. Hva med community-ledede initiativer som et bidrag til European Green Deal?

Et politisk manifest

DIREKTE DEMOKRATI: Vi trenger et nytt samfunnssystem med allmenninger og nedvekst. Og det er mulig å få til det. Vi har nok erfaring og kunnskap fra tidligere tider. Det er bare å sette i gang, skriver Yavor Tarinski i en fersk debattbok.