Abonnement 790/år eller 190/kvartal

byutvikling

Regionale investeringer og styring er nødvendig

ETTER KRIGEN: Ukrainas regioner kan komme ut av krigen som økonomisk svake, underbefolket og med begrenset administrativ kapasitet. Strømmen av bistandspenger truer med å føre til fortsatt innflytting til Kyiv på bekostning av regionene.

Positiv urbanisering

Med grønne lunger, urbant landbruk og respekt for naturen skal fremtidens byer bygges.

Urban fattigdom overses

Norsk utenriks- og utviklingspolitikk neglisjerer byenes muligheter og begrensninger. Men slaget om bærekraftig utvikling står faktisk i byer.

En beretning om fremtidens byer

Går det an å bygge helt nye, friske og bærekraftige byer langs kunstige fjorder på den indiske landsbygda?

Spekulasjon og slum må på dagsordenen

Verdens slum vokser. Det finnes nemlig folk som tjener gode penger på det.