Bestill vårutgaven her

byutvikling

Positiv urbanisering

: Med grønne lunger, urbant landbruk og respekt for naturen skal fremtidens byer bygges.

Urban fattigdom overses

: Norsk utenriks- og utviklingspolitikk neglisjerer byenes muligheter og begrensninger. Men slaget om bærekraftig utvikling står faktisk i byer.

En beretning om fremtidens byer

: Går det an å bygge helt nye, friske og bærekraftige byer langs kunstige fjorder på den indiske landsbygda?

Spekulasjon og slum må på dagsordenen

: Verdens slum vokser. Det finnes nemlig folk som tjener gode penger på det.