Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

arbeiderpartiet

Hva som formet ham som menneske

MEMOAR:
Thorbjørn Jagland: Du skal eie det selv

Ble det mest interessante i Thorbjørn Jaglands bok oversett av kritikerne?

Vår tids livsløgn

ORIENTERING 11. APRIL 1970: :
9. april var et resultat av det norske offiserkorpsets ettergivelsespolitikk og nesegruse beundring for Hitler-Tyskland og alt det stod for, sier major Svein Blindheim i dette intervjuet.

England neppe inn i EEC

ORIENTERING 7. MARS 1970: :
Sterk opposisjon i Labour.

Smerten, usikkerheten og glemsomheten

Y-BLOKKA: :
Perspektivet på Y-blokkas symbolverdi har endret seg i tiden etter rivningsvedtaket, uten at det har gått opp for sentrale politikere.

Til barns beste?

:
«Det er ikke norsk asylpolitikk som får barn til å legge ut på flukt, det er situasjonen i hjemlandet,» skriver Mina Vinje. Press er skuffet over Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, og mener de bryter internasjonale forpliktelser.

Programmessige programmer

:
Overveldende lesning er det knapt, men slapp språkføring og høy floskeltetthet til tross: Gi partiprogrammene en sjanse i innspurten før valget.