Bestill høstutgaven her

Antipyrine

En omrejsende anarkistisk kuffert

: Mr. Antipyrine. 4-5 2019

TIDSSKRIFT?: Et dansk tværæstetisk tidsskrift har nu udsendt sit nye dobbeltnummer 4-5 på næsten 500 sider.

Forståelsen av det mulige

Mikkel Bolt: På råbeafstand af marxismen – Studier i den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling

MARX: Mikkel Bolt tager tag i vår tids mange opstander. Han tilhører de teoretikere, der gerne havde set opgøret med det, vi kan kalde stats- og partimarxisme.

Kan vi genoprette Amazonas’ lunge?

Félix Guattari Oversat af Christel Pedersen: De tre økologier

ØKOSOFI: Det nuværende Brasilien ligner Guattaris værste mareridt. Hans mentale revolution lægger heller op til at naturen selv kommer først.

Vår konstante travlhed

Jonathan Crary Oversat af Mathias Ruthner: 24/7. Senkapitalismen og angrebene på søvnen

SØVNEN: Samtidens arbejdsliv og økonomi har skabt et mentalt klima, der fremmer individer som konstant er optaget, interagerende, responderende, kommunikerende – og dermed en mennesketype der vænnes fra at dvæle, tøve, undre sig eller dagdrømme.

Sprenglærd og sjargongtungt om samtidskunsten

Mikkel Bolt: Samtidskunstens metamorfose

: Samtidskunstens metamorfoser er kanskje for interessant.