Bestill sommerutgaven her

En omrejsende anarkistisk kuffert

TIDSSKRIFT?:
: Mr. Antipyrine. 4-5 2019

Et dansk tværæstetisk tidsskrift har nu udsendt sit nye dobbeltnummer 4-5 på næsten 500 sider.

Forståelsen av det mulige

MARX:
Mikkel Bolt: På råbeafstand af marxismen – Studier i den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling

Mikkel Bolt tager tag i vår tids mange opstander. Han tilhører de teoretikere, der gerne havde set opgøret med det, vi kan kalde stats- og partimarxisme.

Kan vi genoprette Amazonas’ lunge?

ØKOSOFI:
Félix Guattari Oversat af Christel Pedersen: De tre økologier

Det nuværende Brasilien ligner Guattaris værste mareridt. Hans mentale revolution lægger heller op til at naturen selv kommer først.

Vår konstante travlhed

SØVNEN:
Jonathan Crary Oversat af Mathias Ruthner: 24/7. Senkapitalismen og angrebene på søvnen

Samtidens arbejdsliv og økonomi har skabt et mentalt klima, der fremmer individer som konstant er optaget, interagerende, responderende, kommunikerende – og dermed en mennesketype der vænnes fra at dvæle, tøve, undre sig eller dagdrømme.

Revolusjon i motvind


Emmanuel Macron: Révolution

VG-kommentator Frithjof Jacobsen sier i boken Prosjekt statsminister at «moderne politikk ikke handler om å oppdra folket og søke tilslutning til ideologiske grunnsetninger, men om å søke å forstå hvilke svar folk ønsker å høre»

Å dele er å leve 


Alfred Hermida: Tell EveryoneWhy We Share and Why It Matters

Vi lever alle i nasjonen Facebook – derfor bør vi mobilisere en kritisk forståelse av hvordan denne nasjonen fungerer. 

Grenser med grenseløs vold


Recce Jones: Violent Borders Refugees and the Right to Move

Staten har alltid prøvd å hindre folk å bevege seg fritt og ubundet. Men er ikke mennesket egentlig nomadisk i sitt vesen?

Over skyskraperen 


Ciro Najle: The Generic Sublime

The Generic Sublime tenker bredt og ambisiøst rundt en ny type urban arkitektur. 

Å leve er nok


Judith Hermann: Lettipark Fortellinger S

Med noen få setninger kan Judith Hermann streife innom et helt liv.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel


David Grinspoon: Earth in Human Hands – Shaping Our Planet’s Future

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».

Kunsten å eldes


Simone de Beauvoir: Om alderdommen Oversatt av Bente Christensen

For å få en god og verdig alderdom bør vi fortsette å forfølge mål som gir livet mening.

Gudemennesket


Yuval Noah Harari: Homo Deus A Brief History of Tomorrow

Tror du at du styrer din egen skjebne? Den reelle makten ligger hos nettverkene.