Systemfeil: boligkrise


Det liberaliserte boligmarkedet skaper kriser. Det er på høy tid å ta kontroll over boligsektoren.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2008-09-19

12.000 norske studenter står uten bolig ved studiestart, 100.000 står i boligkø i København, og George Bush nasjonaliserer banker for å redde dem ut av boligkrisa, er det konturene av markedsliberalismens fallitt vi ser. Hva med å tenke nytt?

Norge har et av Europas mest liberaliserte boligmarkeder og her kommer klasseskillene grelt til uttrykk. Mens noen har penger nok til å lage kjøpefest og drive boligprisene til stadig nye høyder, er det flertallet som må lide for stigende priser, økt usikkerhet, og faren for at den raskt voksende bobla skal sprekke. Regninga lempes over på dem med så lave inntekter at de nektes lån til å kjøpe noe til de skyhøye prisene, og til unge etablerere som sliter med økt rente, og kanskje blir tvunget til å selge med tap og gjøre seg til gjeldsslaver. Liberaliseringa har gjort boligmarkedet til en fordelingsmekanisme som årlig overfører milliarder fra arbeiderklassen til dem som har kunnet investere i flere leiligheter enn de selv trenger.

Når markedsløsningene ikke fungerer, og tvert i mot skaper kriser, usikkerhet og fanger folk i et leiemarked hvor store deler av deres inntekter går rett i lomma på hushaier, da er det på tide å lansere andre løsninger.

Mange tiltak kan settes inn. En start er å bygge flere studentboliger. Sammen med studentorganisasjonene Norsk Studentunion og Studentens Landsforbund har Sosialistisk Ungdom i høst krevd 1000 nye studentboliger inn i neste års statsbudsjett. På sikt ønsker vi en storsatsning på studentboliger, hvor 10.000 nye boliger kan gi studentsamskipnadene markedsmakt til å drive prisene i leiemarkedet nedover. Det tjener alle som leier bolig på. Å styrke studentsamskipnadene innebærer at studentene selv får være med å bestemme over sin egen bosituasjon, ettersom samskipnadene er underlagt studentdemokratisk styring. Men en demokratisering av leiemarkedet krever flere tiltak. Kommunene bør i langt større grad enn i dag også eie boliger som leies ut til grupper uten særskilte behov. En økt offentlig eierandel kan oppnås både gjennom bygging, ordinære kjøp og ekspropriasjon.

Det er grunnleggende urettferdig at det er de rikeste, som kan spekulere i boligmarkedet, som skal sitte igjen med overskuddet når markedsprisen kommer stadig mer i utakt med de faktiske kostnadene ved å leie ut en bolig. En vill, men riktig tanke, ville være å overføre alle utleieboliger til kommunene eller andre former for …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)