Bestill sommerutgaven her

Syrisk ekko ved De Gule Vestes fremkomst

Folkelig opstand er i sin kerne den samme, det være sig i Syrien eller Frankrig, skriver en gruppe revolutionære eksilsyrere.

Af Revolutionære Kvinder Og Mænd Fra Syrien I Eksil

Bragt i lundimatin - annonse -

Den-franske-ordensmagts-vold-er-naturligvis-endnu-langt-fra-det-syriske-regimes-rigtige-kugler.-Vi-opfatter-det-dog-mere-som-et-forsigtighedstegn-end-som-en-manglende-vilje-til-at-skrue-op-for-de-midler,-der-er-blevet-anvendt-hidtil.-I-praesidentens,-politiets-og-ogsa-ofte-mediernes-erklaeringer-og-opforsel-kan-vi-genkende-reaktionen-fra-et-regime,-der-er-parat-til-at-holde-pa-magten,-uanset-hvad-det-matte-koste.

Scenen-fra-razziaen-i-Mantes-La-Jolie-far-os-til-at-gyse.-For-os-syrere-bringer-det-straks-skoleeleverne-fra-Daraa-i-erindring,-som-blev-tilbageholdt-i-2011-pa-grund-af-en-graffiti-pa-deres-skoles-mur-med-paskrifterne-«Det-bliver-snart-din-tur,-doktor»-og-«Frihed»,-og-nogle-af-dem-fik-neglene-revet-af.-Selvom-de-to-scener-er-indbyrdes-forskellige,-hvad-omfanget-af-voldsanvendelse-angar,-sa-bekraefter-de-den-samme-tilbojelighed-hos-regeringer,-der-moder-modstand,-til-at-ydmyge-dem,-der-destabiliserer-dem.-Faktisk-gik-revolutionen-i-Syrien-i-gang,-da-borgmesteren-i-Deraa-naegtede-at-befri-de-faengslede-born-og-svarede:-«Glem-jeres-born,-jeres-kvinder-vil-give-jer-nogle-andre.-Eller-bring-os-jeres-kvinder,-sa-vil-vi-gore-det-for-jer.»

Normalisering-af-vold.-Men-lad-os-ga-lidt-tilbage,-til-Place-de-la-Contrescarpe-1.-maj-i-ar.-For-der-foregik-der-noget,-vi-troede-at-have-eneret-til.-Vi-har-nemlig-en-masse-Benalla’er!2-men-de-tilhorer-hverken-haeren-eller-politiet:-de-er-bander-i-civil.-Mens-de-for-hen-tog-sig-af-plyndringer-og-beslaglaeggelser-foranlediget-af-regimet,-sa-har-shabiha’erne-under-revolutionen-specialiseret-sig-i-mishandling,-tortur-og-drab-pa-demonstranter,-disse-vaere-sig-bevaebnede-eller-ubevaebnede.

Nar-sandt-skal-siges,-sa-er-tashbih3-blevet-en-made-at-normalisere-regimets-vold-pa,-at-gore-den-til-noget-patriotisk.-Det-er-en-diskursiv-og-materiel-anordning,-der-efterhanden-er-blevet-udvidet-til-personer,-som-ikke-er-tilknyttet-regeringen,-men-er-besluttede-pa-at-forsvare-regimet-til-det-sidste.-Den-kommentar-(fra-en-politibetjent-eller-fra-en-civilist?),-som-man-horer-i-videooptagelsen-fra-razziaen-i-Mantes-La-Jolie,-«Her-har-vi-en-klasse,-der-vil-opfore-sig-artigt»,-er-et-eksempel-pa-tashbih-par-excellence.-I-grunden-er-al-undertrykkelse-sadistisk.

Rigtignok-kommer-undertrykkelsen-her-ikke-til-udtryk-pa-den-samme-made,-for-der-er-flere-mader,-hvorpa-en-befolkning-kan-beherskes.-I-det-franske-tilfaelde-i-dag-er-de-krummer,-som-regimet-modvilligt-gar-med-til-at-give-fra-sig,-blot-et-paskud-over-for-offentligheden-for-at-kunne-retfaerdiggore-de-anslag,-der-gores-mod-dem,-som-fortsat-ikke-vil-ga-hjem-til-sig-selv.

Vaerdighed

For-nogle-ar-siden-blev-de-arabiske-folkeslag-lykonsket,-fordi-de-havde-gjort-opror.-Det-arabiske-forar-var-en-smuk-overraskelse,-for-endelig-accepterede-ikke-araberne-laengere-at-vaere-underkastet-diktaturets-ag.-Hvad-angar-det-franske-folk,-der-angiveligt-har-ytrings–og-forsamlingsfrihed-og-som-kan-afgive-stemme-ved-«frie»-valg-(om-end-iscenesatte-af-de-riges-penge-og-medier),-sa-skal-det-have-gjort-opstand-pa-grund-af-«sociale-omstaendigheder»,-som-eksperterne-og-specialisterne-siger.-For-at-svare-dem,-skal-man-huske-dem-pa,-at-folk-i-Syrien-ikke-bare-gjorde-opstand-for-at-kunne-bruge-nogle-valgkort-eller-skrive-deres-mening-i-aviserne.-Det-drejede-sig-om-vaerdighed.-Derfor-gjorde-vi-opror-mod-diktaturet-i-Syrien.-I-dagens-Frankrig-moder-vi-demonstranter,-som-kaemper-for-en-bedre-fordeling-af-rigdommene-og-mod-et-mindretal,-som-misbruger-sin-magt.-Vi-kan-ikke-forblive-neutrale.-Vaerdigheden-ma-vi-selv-genoprette-her-som-hisset.

Og-sa-beretter-man-om-radikalisering-for-os.-Det-vi-ser,-er-vold-mod-ting-pa-den-ene-side-med-luksusbutikkers-og-bankers-smadrede-ruder.-Og-det-er-nogle-ganske-(u)betydelige-sager.-Og-overfor,-pa-den-anden-side,-en-vold-mod-personer,-en-vold-der-for-at-forsvare-de-naevnte-«ting»-bringer-liv-i-fare.-Og-staten,-den-draeber.-Over-alt-og-ikke-bare-i-et-land-som-vores.

Ordvalget-er-os-velbekendt:-Jeres-ballademagere-og-urostiftere-er-vores-«forbrydere»-og-«agitatorer»,-jeres-ultra-venstre-og-yderste-hojre-er-vores-«infiltrerede»-og-«agenter-udefra».-Det-syriske-regime-fik-skabt-en-hel-ordbog.-Forsoget-pa-at-udviske-vreden-og-modstanden-ved-at-foragte-disse-folelser-og-gore-dem-fremmedartede-–-og-dermed-yderliggaende-–-viser-os,-at-sa-snart-der-saettes-sporgsmalstegn-ved-magten,-sa-giver-den-sig-til-at-anvende-samme-sprogbrug.-Vi-ma-aldrig-lade-dem-sprede-forvirring.

Hvad-endelig-angar-indvandring-og-racisme,-sa-har-vi-lyttet-til-Macrons-tale:-Den-glidning,-han-foretog,-ved-at-ville-reagere-pa-«den-krise-inden-for-skatteudskrivning-og-repraesentation»,-som-angiveligt-skulle-komme-af-«et-ubehag-over-for-forandringerne-i-vort-samfund,-en-verdslighed-under-pres-og-nogle-levemader,-som-skaber-barrierer-og-afstand»-er-alvorlig-og-farlig.-Den-tale-er-ikke-anderledes-end-Le-Pens-og-andres.-Og-den-er-heller-ikke-ny,-men-giver-sig-udslag-i-nogle-konkrete-systematiske-virkninger:-indespaerring,-ydmygelse,-deportation.-Til-de-maend-og-kvinder,-der-vraenger-af-at-slutte-sig-til-De-Gule-Veste:-Der-er-en-ting,-som-star-klart,-det-er-forst-og-fremmest-den-racistiske-stat,-der-skal-modarbejdes.

Hvad-angar-nogle-Gule-Vestes-bemaerkninger-mod-indvandring,-sa-bliver-kampen-anderledes-her:-Modet-og-dialogen-kan-blive-til-en-anledning.-En-kop-te-pa-en-rundkorsel-og-smasnakken-pa-barrikaden-muliggor-endelig-en-samtale-langt-vaek-fra-de-institutionelle-og-regeringsmaessige-vendinger,-der-ellers-udgor-de-sande-barrierer.-For-at-kunne-sige,-at-vi-mener,-at-dem-der-berover-franskmaendene-deres-mulighed-for-et-vaerdigt-liv,-hverken-er-de-indvandrede-eller-de-eksilerede,-men-derimod-nogle-personers-uforskammede-rigdom.

Derfor-opfordrer-vi-de-eksilerede-i-Frankrig-om-at-sta-frem,-at-vise-modet-til-at-tage-vor-tilstedevaerelse-her-pa-sig-og-aldrig-fole-sig-skyldige-over-for-en-kolonimagt,-som-allernadigst-skulle-have-bevilget-os-retten-til-at-leve.-Der-kan-ikke-laengere-vaere-nogle,-der-er-uanfaegtede.

Paralleller

Vi-vil-ikke-foretage-nogen-sammenligning,-men-det-forekommer-os-vigtigt-at-angive-nogle-parallelle-traek-og-fa-nogle-veje-til-at-krydse-hinanden.-Lad-os-naere-de-revolutionaere-kredslob,-som-raekker-ud-over-den-ensidige-solidaritet,-der-ofte-er-hvid,-borgerlig,-humanitaer-og-godgorende.-For-vor-del-har-vi-valgt-at-stille-vore-kraefter-til-radighed-for-et-forsog-pa-at-opbygge-en-virkelig-fordeling-af-midler,-tanker-og-bekymringer.-I-grunden-er-det,-vi-vil-sige,-at-hvad-vi-ville-have-onsket-at-hore-de-seneste-ar,-var,-at-vor-kamp-er-faelles.

Destitutionsviljen-er-hverken-opdelelig-eller-begraenset-til-det-nationale-niveau:-Man-kan-ikke-ga-ind-for-en-revolution-i-Syrien-mens-man-stiller-sig-pa-Macrons-side.-At-bekaempe-ham-og-hans-verden-er-for-os-et-skridt-pa-vejen-til-at-gore-en-ende-pa-Assad-og-hans-helvede.

Det-er-endnu-for-tidligt-til-at-vende-hjem,-men-det-er-ikke-for-sent-til-at-komme-vaek-derfra.-Det-vil-altid-vaere-pa-tide-at-skaffe-sig-af-med-nogle-hoveder.-Under-alle-omstaendigheder-vil-sagerne-ikke-sta,-som-de-gjorde-forhen.-Folkeslagene-vil-ikke-laengere-have-noget-at-gore-med-en-stinkende-verden.-At-styrte-regimerne-er-imidlertid-ikke-nok,-det-er-bag-efter,-at-kampen-skal-vindes.-Det-er-sammenbruddet-for-et-system,-der-affoder-Macroner-og-Assader,-der-vil-vaere-tilfredsstillende.

Vi-ses-snart.

1-Alexandre-Benalla,-sikkerhedsagent-tilknyttet-praesidentpaladset,-blev-filmet,-mens-han-bankede-en-demonstrant-1.-maj-i-ar.-O.a.
2-Brigade-Anti-Criminalite:-Anti-kriminalitetsbrigaden-blev-skabt-i-1994.-Den-tilhorer-sikkerhedspolitiet-og-opererer-som-oftest-i-civil.-O.a.
3-Muslimsk-naervaersbegreb.-O.a.

Teksten-er-skrevet-av-nogle
revolutionaere-maend-og-kvinder.

Se-Carsten-Juhls-kommentar. 169, 14. december 2018. Oversat fra arabisk til fransk af Inés Zordane og genoversat fra fransk af Carsten Juhl.

Vi, der har oplevet den syriske revolution på stedet eller i eksil, glæder os over at være vidner til det franske folks opstand. Vi er derimod forbavsede over de «sikkerhedsforanstaltninger» og den «opretholdelse af ordenen», som udøves mod De Gule Veste i det land, der siges at være »menneskerettighedernes». Selvom vi ikke er så imponerede over den franske republiks demokratiske udstillingsvindue, så vil vi lige bidrage til den konstatering, at det er staten selv, der er ved at knuse det.

Det hallucinerende antal tilbageholdelser, som har fundet sted de sidste uger, de forklaringer og domme, det er blevet til ved de umiddelbart afholdte retssager mod personer på grund af deres politiske overbevisning og uden bevis for nogen forbrydelse, opfordringen til hæren om indgreb, de præventive arrestationer, videooptagelserne om politiets undertrykkelse, som man ser over alt i Frankrig, regeringens og mediernes propaganda, deres latterlige forsøg på at neddæmpe situationen, alt dette fører os tilbage til, hvad vi oplevede, da den syriske revolution gik i gang.

Magtbrynde

Den franske ordensmagts vold er naturligvis endnu langt fra det syriske regimes rigtige kugler. Vi opfatter det dog mere som et forsigtighedstegn end som en manglende vilje til at skrue op for de midler, der er blevet anvendt hidtil.
. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Demens / It Is Not Over Yet (av Louise Detlefsen)Sykepleier May Bjerre Eiby har utviklet en ny behandlingsmetode av eldre med demens, med klokkertro på «klem og kake».
Essay / Sangen som blir borteJeg har blitt mor til min egen mor. Men er kanskje undertrykt sorg og depresjon en av årsakene til demens?
StrÅleforskning / Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – bekymringsverdig feilinformasjon?Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kritiseres i denne kommentaren for ikke å ta til seg betydelige mengder forskning om strålefarer.
Sykepleie / Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen (av Vigdis J. Reisæter)Efter et årti i norsk ældreomsorg kunne sygeplejer Vigdis J. Reisæter ikke længere holde ud at måtte give en beroligende pille til angste demente i stedet for en hånd at holde i og et øre at lytte med.
MiljØ / Det Oslofjorden trenger aller mest nåIfølge denne kronikken snakker Miljødirektoratets «Redningsplan for Oslofjorden» ned en reell restaurering av fjorden. Livet i fjæra og fjorden trenger restaurering på naturens egne premisser.
Selvrealisering / The Age of Fitness (av Jürgen Martschukat, …)Survival of the fittest – det gjelder å holde seg i form og passe på sin egen produktivitet. Du har også en app som måler puls, skritt og søvnkvalitet.
MidtØsten / UD kutter internasjonalt samarbeidHvilken betydning har det at myndighetene har kuttet kulturstøtte til en rekke norske aktører som jobber internasjonalt? Som eksempelvis Kirkelig Kulturverksted i Midtøsten?
Omsorg / The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It? (av Emma Dowling): Storbritannia er i økende grad avhengig av de frivilliges innsats for å gi borgerne et minimum av omsorg mens offentlige tjenester lider under budsjettkutt og kriser.
Kunstner / TEKST! Kunst og sånn 1981-2020 (av Guttorm Nordø)Guttorm Nordø forteller om det umiddelbare som eneste rettesnor for sitt kunstnerskap. En av de fineste, mest risikovillige og vittigste kunstbøkene i 2021?
Essay / Slik Gunda ser verdenPå hvilken måte kan menneskets fortelling om seg selv utfordres ved at man, i én time og trettitre minutter, betrakter verden gjennom blikket til en gris?
MidtØsten / Det dreier seg ikke om fred, men om smarte forretningerMens andre land var opptatt med covid-19, kunne arabere og israelere, uten innblanding utenfra, konsentrere seg om fred. Og forretninger.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte