Syria stenger grensene

Syria vil ikke ta imot flere flyktninger fra Irak om ikke verden hjelper mer til.

[flyktninger] Syria stengte 1. oktober sine grenseoverganger til Irak. Syria som i lengre tid har tatt imot opp til 2000 irakiske flyktninger om dagen, anklager det internasjonale samfunnet for å gjøre for lite for de irakiske flyktningene. Rundt 1,2 millioner irakere som har flyktet til Syria bor i hovedsakelig i fattige nabolag rundt hovedstaden Damaskus. En av organisasjonene som nå forsøker å komme inn i Syria for å hjelpe disse er den norske Flyktninghjelpen. Generalsekretær Thomas Colin-Archer tror ikke stengningen av grensen mellom Irak og Syria blir permanent.

– Jeg tror dette er en markering fra Syrias side, en beskjed til det internasjonale samfunnet om at de faktisk burde stille opp. Forholdstallet mellom hva enkelte land bruker på å krige i Irak og hva de bruker på de irakiske flyktningene er jo helt ufattelig, sier Colin-Archer til Ny Tid.

Generalsekretæren roser syriske og jordanske myndigheter for det de har gjort for de irakiske flyktningene, et flyktningproblem det internasjonale samfunnet ellers ikke har viet mye tid og krefter på.

– Syriske myndigheter har rett i at det internasjonale samfunnet ikke stiller opp godt nok. Her kan også Norge bidra, og de krigførende partene som USA og England, mener Colin-Archer.

Flyktninghjelpen er nå i ferd med å sluttforhandle en avtale om samarbeid med syrisk Røde Halvmåne for å hjelpe de irakiske flyktningene. Den norske organisasjonen er en av kun fem internasjonale frivillige organisasjoner i Syria, i tilegg til det lokale Røde halvmåne og FN. Det er anslått at Irak har rundt to millioner internt fordrevne i tillegg til minst 1,5 millioner som har flyktet til nabolandene. For øyeblikket er dette den raskest voksende flyktningkrisen i verden.

Kommentarer