SVs skole

SVs skoleprogrammer er ei blanding av gode forslag og halvtenkte ideer. Når SV vil styrke skolen ved å tilføre flere ressurser, lytter folk og nikker. Når SV røper andre skolepolitiske mål, blir det reaksjoner og avisoverskrifter, fordi forslagene er kontroversielle og lite gjennomtenkt. Til en viss grad bør nok skolen være forskånet for store skolepolitiske «korstog» hver gang vi får en ny regjering.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

SV vil bl.a. ha færre privatskoler, større frihet i skolen, mangfold, tilrettelegging, flere fremmedspråk (støtter Clemet?), mappevurdering i stedet for karakterer, ingen pugging, ingen eksamen i grunnskolen, men beholde Clemets nasjonale prøver, karakterfri videregående skole og høyere utdanning basert på opptaksprøver.

Et av mange spørsmål er hvor mange som ønsker en slik skole. Kan man erstatte karakterene i ungdomsskolen med mappevurdering? Noe av kritikken av mappevurdering går på det at den passer til teoretiske, skriftelige elevarbeid, men grunnskolen bør vel ikke bli enda mer teoretisk?

Hva vil være vitsen med å fjerne grunnskoleeksamen og beholde de nasjonale prøvene? Hvilket bilde gir de nasjonale prøvene av elevers kunnskaper, når elevene vet at prestasjonene ikke har betydning for dem selv? I dag får grunnskoleelevene en nyttig eksamenserfaring på et tidspunkt i skolegangen da resultatet ikke får dramatiske konsekvenser for framtida, Den muntlige eksamen gir teorisvake elever muligheter til å oppnå gode resultater, og hver skole har nytte av at elevene blir vurdert av eksterne sensorer.

Kvalitetsmessig er gjennomføringa av de nasjonale prøvene ikke i nærheten av grunnskoleeksamen, og SV-varianten av nasjonale prøver vil oppleves som bortkastet tid, både for skolene og for de elevene som deltar.

«Pugging er ikke læring», står det. OK, den gamle pugge skolen ønsker vi ikke, men vi som pugget gangetabellen, lærte den faktisk, og vi står vel ikke særlig tilbake for de generasjoner som ikke kan gjøre den enkleste matteberegning uten elektronisk hjelp? Manglende trening i å pugge enkelte fakta er blitt et problem for mange studenter.

SV bør gå inn for å gjøre den offentlige skolen så god som mulig, ikke nødvendigvis så alternativ som mulig. SVs ide om flere praktiske aktiviteter i skolen er noe av det viktige i SVs skoleprogram. Følg opp de gode ideene og glem «ikke-så-nøye-skolen» der ingen skal streve eller strekke seg etter noe.

En god offentlig skole skal også stille krav til elevene.

Trond Bendiksen er fra Sørvågen

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here