Sviende kritikk av FBI og CIA

850 sider med kjeft. Sånn kan man oppsummere den første rapporten om 11. september.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Rapporten fra et utvalg satt ned av både Senatet og Representantenes Hus var klar allerede mot slutten av fjoråret. Men Det Hvite Hus har brukt måneder på å sensurere den, først og fremst for å få vekk de fleste antydninger om Saudi-Arabias skyld.

Likevel er rapporten dyster lesning for CIA og FBI. Riktignok sies det ikke i klartekst at terrorangrepet kunne vært avverget, men parlamentarikerne går langt i å antyde at «utfallet kunne blitt et annet» dersom de to etterretnings- og overvåkingsorganene hadde samarbeidet bedre.

To advarsler – minst

Det er ikke så mye nytt som kommer fram. Men når alle opplysninger blir samlet, er det klart at både CIA og FBI visste så mye hver for seg at de sammen kunne ha dannet seg et ganske så klart bilde av trusselen. Det er FBI rapporten går verst utover, og om Robert Muellers organisasjon heter det knusende:

Det føderale politiet har ikke klart overgangen fra kampen mot kriminalitet til kampen mot terrorisme. Flykaprerne bodde, forberedte og trente til attentatet i USA uten at FBI visste om dem. Det er heller ikke riktig, som FBI tidligere har hevdet, at terroristene ikke hadde kontakt med støttespillere og sympatisører inne i USA. Granskningskommisjonen har funnet fram til 14 personer som hadde kontakt med flykaprerne og som attpåtil var kjent av det føderale politiet fra før.

FBI ignorerte ikke bare én henstilling om å kikke nærmere på pilotkursene, men to. Den 10. juli 2001 fikk byrået et fem sider langt notat fra en av sine terrorspesialister i Phoenix, Kenneth Williams. Han oppfordret ledelsen i FBI til umiddelbart å undersøke hvorfor det plutselig var så mange fra Midtøsten som søkte til disse kursene. Han skrev endog i sitt notat at det virket som om Osama bin Ladens organisasjon bevisst trente opp piloter i USA.

Notatet nådde aldri de øvre etasjene i FBI-bygningen.

Et annet notat, denne gang fra Minneapolis, forsøkte forgjeves å henlede hovedkontorets oppmerksomhet på en mann arrestert for brudd på visum-bestemmelsene. Denne mannen var Zacarias Moussaoui, som idag regnes for å være den tyvende kapreren. Moussaoui kom aldri med på noe fly fordi han allerede var fengslet. Han var blitt pågrepet 16. august. Også han hadde søkt pilottrening i USA.

En tidligere jagerflyver varslet FBI i dagene etter arrestasjonen om at «en Boeing 747, fylt med drivstoff, godt kan omgjøres til en flyvende bombe.» Samtidig sendte en av agentene i Minneapolis en rapport til hovedkontoret om at Moussaoui hadde planer om å gjøre «et eller annet mot World Trade Center.»

Heller ikke denne advarselen gikk hjem. Den ble istedet hemmeligstemplet og arkivert, går det fram av rapporten, som også peker på at to av flykaprerne bodde i samme hus som en FBI-informant – uten at denne fattet mistanke.

Tok 20 måneder

Det FBI imidlertid ikke visste, var det CIA hadde fått kjennskap til. To av kaprerne, Khalid Al-Midhar og Nawaq Al-Hamzi, hadde entret USA i januar 2000 – rett etter å ha deltatt på et møte i Malaysia som CIA overvåket. Møtet var i regi av al-Qaida, og hadde som formål å forberede angrepet på det amerikanske krigsskipet Cole i Jemen i oktober samme år, samt planlegge terrorangrepet den 11. september.

Men det gikk tyve måneder før CIA satte de to personene på lista over suspekte immigranter. Før den tid hadde Al-Midhar og Al-Hamzi både rukket å etablere seg i USA samt fornye sine visum. Visumet til Khalid Al-Midhar gikk ut i juni 2001, og han fikk det fornyet uten problemer. Den 23. august ble han plassert på lista over personer som skal overvåkes om de forsøker å ta seg inn i landet. Men da var det for sent.

Hadde disse opplysningene blitt gjort tilgjengelig før, kunne nettverket kanskje vært rullet opp. Men granskningsutvalget sier ikke at terrorangrepet dermed kunne vært avverget. Det de derimot sier, er at det fatale lå i den manglende samordningen mellom CIA og FBI. «Alle» var forberedt på et terrorangrep sommeren 2001, men de eneste stedene de lette var i utlandet.

Den neste rapporten om terrorangrepet 11. september, og spørsmålet om det kunne vært unngått, kommer neste vår. Den kommisjonen er ikke godkjent av Det Hvite Hus og derfor heller ikke underlagt den sensuren som følger med…

---
DEL

Legg igjen et svar