Sverige ett steg nærmere NATO-medlemskap

NATO-FLØRT:Støvet fra NATO-øvelsen Trident Juncture har knapt rukket å legge seg før militærøvelsen Northern Wind avholdes i Sverige. Frustrerte svenske fredsarbeidere ser øvelsen som ytterligere ett steg mot innmelding i NATO.

Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 03.03.2019

Verken Sverige eller Finland er medlem av NATO, men har vertslandsavtaler med organisasjonen, og deltok under Trident Juncture i Norge. I mars er om lag 10 000 soldater i Norrbotten i Sverige for å spille ut følgende scenario: En fiktiv fiende angriper Sverige. Den svenske hæren får finsk hjelp i kampen mot et trekløver bestående av norske Brigade Nord, en bataljon fra US Marine Corps og et kompani fra britiske Royal Marines. Øvelsen starter i Bardufoss og fortsetter over grensen til Sverige, forbi Kiruna og ned til Haparanda ved Østersjøen, nær Sveriges grense til Finland. Det svenske forsvaret oppgir på sine nettsider at dette ikke er en NATO-øvelse: «Nej. (…) Den leds av Sverige, under svenska principer. Utländska förband är inbjudna att delta.» Men ingen av nasjonene som deltar, står utenfor NATO.

Olof Palmes filosofi

Tidligere statsminister Olof Palmes holdning om samarbeid og dialog er idealer disse ønsker å vende tilbake til.
Svenskene har en lang og stolt tradisjon som nøytrale og alliansefrie, og Sverige forble nøytralt også gjennom den kalde krigen. Den svenske regjeringen deltok i arbeidet med å få på plass FN-avtalen som forbyr atomvåpen, men da Sverige selv skulle underskrive avtalen, var USA raskt på banen og skremte landet til å la være. (Mer om dette på www.kvinnorforfred.se/brev-till-margot-wallstrom/) Å være NATOs alliansepartner, slik Sverige er i dag, innebærer at man kan bli nødt til å si ja til å oppbevare atomvåpen på nasjonal grunn hvis NATO ber om det.For organisasjonen Nej till NATO i Luleå er denne øvelsen et signal om at den svenske regjeringen nærmer seg et NATO-medlemskap. En rekke eldre sosialdemokrater kritiserer tilnærmingen til NATO. Tidligere statsminister Olof Palmes holdning om samarbeid og dialog er idealer disse ønsker å vende tilbake til.

Det er ingen debatt. Hultqvist vil få oss inn i NATO som kveg.

«Sosialdemokrater som tidligere forsvarsminister Thage G. Peterson (85), tidligere statsråd og diplomat Pierre Schori (80) samt tidligere FN-ambassadør Maj Britt Theorin (86), har vært aktive i debatten både internt i partiet og offentlig,» sier Bertil Bartholdson i Vänsterpartiet Luleå til Ny Tid.Barbro Midbjer, medlem i Nato ut ur Norrbotten, siterer tidligere diplomat Sven Hirdman, som har god kunnskap om Russland blant annet etter å ha vært ambassadør der: «Sven Hirdman mener Russland ikke ønsker å gå inn i krig igjen grunnet det store tapet under andre verdenskrig,» sier Midbjer.I 2018 skrev Sven Hirdman et debattinnlegg i avisen VLT at «det ikke er et isolert angrep på Sverige fra Russland som er farlig, snarere den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Nord-Europa». Hirdman foreslår at Sverige bør arbeide for å redusere spenningen mellom stormaktene og ikke gå i ledtog med USA, noe som kan bidra til å øke den.

Himmelen over Kiruna

EDLA LANTTO OG GUN-BRITT MÄKITALO. (FOTO: YTTERHAUG)
Nord for Kiruna ligger Esrange Space Center. I 1983 var Edla Lantto her og ble inspirert av Esranges daværende sjef Jan Englund, som snakket engasjert om klimaspørsmål. Lantto har siden skapt en rekke overskrifter med sitt engasjement som freds- og miljøaktivist, ofte sammen med Gun-Britt Mäkitalo. Begge er nå i 70-årene og har vært aktive i Kvinnor för fred i Norrbotten i over 30 år. Flere ganger har de blitt fengslet og bøtelagt for sivil ulydighet. De ønsker ikke Sverige inn i NATO.
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.