Svensk utgave av CIA avslørt

Gio (It)-le dictateur
OVERVÅKING / Informationsbyrån spionerer i Egypt til fordel for Israel, infiltrerer i svenske fagforeninger, i FNL-grupper og politiske partier, gjør innbrudd i ambassader og andre kontorer. Hele denne virksomheten – i samarbeid med CIA (USA), MI6 (Storbritannia), Shin Beth (Israel) og S.D.E.C.E. (Frankrike) – er et klart brudd på Sveriges grunnlov og nøytralitet. Folket i Bild arbeidet med saken i flere år.

Også Sverige har sitt CIA. En hemmelig spionorganisasjon som samler opplysninger om venstreradikale i hjemlandet og sender sine agenter til Øst-Europa, U-land og Midtøsten. Den hjelper de vestlige spionorganisasjonene med opplysninger i deres kamp mot «verdenskommunismen» og mot frigjøringsbevegelsene i den fattige verden. Informationsbyrån (IB ) er en ulovlig organisasjon. Virksomheten den driver er i strid med den svenske grunnloven. I flere år har medarbeidere i det svenske tidsskriftet Folket i Bild nitidig samlet opplysninger om IB. I siste nummer trekker de det hemmelige sløret vekk fra organisasjonen.

Sovjet / USA

IB har agenter i Øst-Europa. De spionerer i Egypt til fordel for Israel, infiltrerer i svenske fagforeninger, i FNL-grupper og politiske partier, gjør innbrudd i ambassader og andre kontorer det interesserer seg for. Hele denne virksomheten er et klart brudd på Sveriges grunnlov og nøytralitet. IB tar seg av alle de skitne oppgavene som det sivile overvåkingspolitiet SÄPO og den militære etterretningsorganisasjonen ikke kan utføre. Det er forsvarsministeren, som i samarbeid med utenriksministeren drar opp linjene for IBs virksomhet.

Offisielt eksisterer ikke organisasjonen. Den dekker seg bak en rekke små firmaer.

Der de lovlige overvåkings- og etterretningsorganisasjonenes arbeidsmuligheter tar slutt begynner IB sin virksomhet. Offisielt eksisterer ikke organisasjonen. Den dekker seg bak en rekke små firmaer – en arbeidsmåte som er vanlig også for andre etterretningsorganisasjoner. Offisielt er Sverige et nøytralt land – noe hele forvaltningen og administrasjonen i utenriksadministrasjonen må rette seg etter. Men IB ser Sovjetunionen og de østeuropeiske stater som fiender og USA og vestmaktene som allierte.

Spionsentraler

Informasjonsbyrået opererer i første rekke i Finland, de baltiske landene, Norge, Øst-Tyskland, Polen, Vest-Tyskland og Danmark. I tillegg kommer virksomhet som drives mot araberstatene. Men et like viktig arbeidsområde for IB er venstreradikale organisasjoner i Sverige: FNL-bevegelsen, VPK, marxist-leninister. Palestinagruppene og vennskapsforholdet Sverige–Kina er infiltrert med agenter fra organisasjonen.

Man oppsporer, kartlegger og analyserer «kommunistisk» virksomhet.

En annen gren av spionvirksomheten retter seg mot fagbevegelsen i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Man er ute etter å oppspore, kartlegge og analysere «kommunistisk» virksomhet.

IB har rundt 100 ansatte og et budsjett på 10 millioner svenske kroner. Pengene bevilges fra forsvarsbudsjettet under posten «annen virksomhet». De ansatte lønnes enten direkte fra forsvarsstaben eller fra forskjellige militære institusjoner (der de ansatte selvsagt aldri har satt sine ben). Virksomheten er kamuflert bak en rekke små forretningsselskaper. De er spionsentraler.

Spionasjen i utlandet utføres både på egen hånd og i samarbeid med CIA (USA), MI6 (Storbritannia), Shin Beth (Israel) og S.D.E.C.E. (Frankrike). IB har også kontakter med etterretningsorganisasjoner i Danmark og Norge. Alle disse organisasjonene har kontaktmenn i Sverige. Dessuten har man opprettet direkte telexforbindelser til samarbeidspartnerne. Organisasjonene bytter informasjon, hjelper hverandre med opplysninger om personer, verver agenter, og forbereder operasjoner. Som eksempel, kan nevnes at IB planla og deltok i en hemmelig landgangsøvelse på finskekysten for et par år siden.

Medarbeiderne i Folket i Bild har hatt et veldig puslespill å sette sammen. IB bytter ofte lokaler, forandrer rutiner og benytter seg av mange forskjellige biler og kontakter. Likevel har de klart å avdekke etterretningsorganisasjonens virksomhet. De forteller selv hvorfor og hvordan. Overfor en ulovlig organisasjon benytter man ikke vanlig journalistisk arbeidsrutine:

Folket i Bild tok 2500 fotografier, fant opplysninger i handelsregistre, militære ruller, statskalendere, bilregistre og skattebøker.

«Etterforskerne» tok i bruk mange av de samme tekniske hjelpemidlene som de sporet opp. Både telelinser og avansert teknisk utstyr var i bruk. De tok 2500 fotografier og kan presentere leserne for ledersjiktet og de fleste av de sentrale medarbeiderne i IB. Det kostet nitidig arbeid med sjekking og kryssregistrering av opplysninger i handelsregistre, militære ruller, statskalendere, bilregistre og skattebøker. Men den mest tidkrevende jobben var skyggingen av de ansatte i Informationsbyrån. Teamet har arbeidet med saken i flere år.

Folket i Bild har gjort offentligheten en stor tjeneste. Man vet at USA/NATO og de andre statene IB samarbeider med har utarbeidet kupp-planer. Navnene IB samler inn er utsatt dersom planene blir realisert. Det er en uhyggelig veldokumentert historie Folket i Bild nr. 9/73 presenterer. Kjøp bladet og les selv.


TILLEGGSINFO: (To av) Folket I Bilds journalister, Jan Guillou og Peter Bratt, ble arrestert av Säkerhetspolisen 7. november 1973 og dømt til ett års fengsel for spionasje 4. januar 1974. Hovretten senket Guillous straff til 10 måneder. Den svenske grunnloven ble i etterkant endret for at journalister ikke skulle kunne dømmes for liknende saker.

https://www.arbetsvarlden.se/jan-guillou-utmana-staten-att-satta-oss-alla-i-fangelse/_En av kildene de hadde, Håkan Isacsson, som selv hadde jobbet for IB, ble dømt for medhjelp til spioneri. Ingen andre ble straffet.

https://sverigesradio.se/artikel/5522466 En dokumentar om IB-affären ligger hos SVT Play https://www.svtplay.se/video/jG512vG/ib-hemligare-an-sapo

Abonnement kr 195 kvartal