Svekket tillit

Politiet bør selv ønske en granskning av sin bruk av vold.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.06.2007
[15. juni 2007] «Voldskriminaliteten kommer til å øke noe helt forferdelig mye. Folk kommer til å bli skadet. (…) Det blir verre og verre,» sier den unge, kriminelle «Daniel» til forsker Sveinung Sandberg i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift.

Det er allerede blitt verre. Vanekriminelle som Daniel er målet for de siste års debatt rundt og utvidelser av politiets metoder for overvåking og bekjempelse av kriminalitet. Daniel fortsetter sin kriminelle løpebane på tross av gnagende samvittighet, og vinningskriminalitet og organisert kriminalitet brer seg på en måte som fører til strakstiltak fra samfunnet. Folk vil føle seg trygge. Det gjør de helst når politiet har kontroll på kriminelle miljøer og vet hva slags tiltak som må til når. Og som i enhver liberal rettsstat, har staten ved politiet monopol på lovlig bruk av fysisk makt.

Denne tilliten til politiet er grunnen til at debatten rundt politiets arbeidsmetoder nærmest har vært fraværende i den norske offentligheten. Tilliten gir politiet den legitimiteten de trenger for å forsvare bruk av vold ved behov, og gir samfunnet mulighet til å bevare orden. Men tilliten er i ferd med å bli frynsete.

Den siste tida har Eugene Ejike Obioras dødsfall og den påfølgende henleggelsen av saken mot politimennene som forårsaket tragedien, ført til en rekke demonstrasjoner med krav om rettslig behandling av saken. I kjølvannet av saken har flere kjente og ukjente tilfeller av brutale arrestasjoner og politivold blitt virvlet opp. Dagsavisen har beskrevet hvordan Oslo-politiet etter dødsfallet til svenske Robert Michael Aconcha-Kohn i 2004 har blitt ilagt en foretaksstraff på 50.000 kroner for grov uforstand i tjenesten. Dette illustrerer at heller ikke politiet er helt utenfor straffesystemet. Men det er foruroligende at politidirektør Ingelin Killengren ikke har noen troverdig forklaring på hvorfor denne saken ikke er kjent i offentligheten fra før og at leder Arne Johannessen i Politiets fellesforbund kan være i nærheten av å karakterisere en arrestasjon som leder til dødsfall som «godt politiarbeid». Killengren og Johannessen bruker sine ellers gode taleevner til å tale politiets sak, men ender opp med å svekke tilliten til politiet som sådan.

Derfor bør de lytte til dem som krever en rettslig prøving av Obiora-saken og til dem som ønsker en granskning av politiets metoder. Politiet trenger samfunnets tillit, og samfunnet trenger politiet. Det er nemlig ikke nok, den «indre politimann» som Daniel beskriver i Nytt Norsk Tidsskrift. Kriminaliteten stopper ikke av seg selv. Men vold avler bare mer vold.

Kommentarer