To bøker om Ukraina

For å forstå den kompliserte og alvorlige situasjonen som foregår midt i hjertet av Europa, bør Richard Sakwas Frontlinje Ukraina være et foretrukket valg.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2016-02-18

Morten Strand: Ukraina: grenselandet mellom øst og vest
Cappellen Damm, 2015

Richard Sakwa: Frontlinje Ukraina
Karneval förlag, 2015

Ukraina – StrandFrontlinje UkrainaDagbladet-journalisten Morten Strands bok Ukraina – grenselandet mellom øst og vest er preget av stor fortellerglede og solid historisk bakgrunnskunnskap. Kapittel for kapittel gjør den på spennende vis rede for utviklingen av landet helt fra vikingtiden og frem til i dag. Strands bakgrunn som journalist skinner igjennom ved at han har en god formidlingsevne og et poetisk språk. Det gjør stort inntrykk å lese om hungersnøden utløst av Stalins tvangskollektivisering av jordbruket i begynnelsen av 30-årene og nazistenes utryddelse av jøder, kommunister og sigøynere ti år senere. Men det er også interessant å få rede på hvordan Sovjetunionen før og etter Stalin oppmuntret til bruk av ukrainsk språk, og at fire av generalsekretærene i det sovjetiske kommunistpartiet – Khrustsjov, Bresjnev, Andropov og Tsjernenko – alle hadde ukrainsk bakgrunn.

Ensidig forståelse. På tross av sin solide historiske kunnskap, viser Strand likevel en ganske ensidig forståelse av at dagens konflikt skyldes motsetninger mellom et «prorussisk» Øst-Ukraina og et «europeisk» og «moderne» Vest-Ukraina, i tillegg til «aggresjon» fra Russland. Sammenliknet med den nye svenske oversettelsen av den britiske russlandsviteren Richard Sakwas bok Frontlinje Ukraina har han et lemfeldig forhold til fakta om den kompliserte situasjonen i grenselandet mellom Russland og EU.
Richard Sakwas bok viser en forfatter med en langt grundigere og mer nyansert forståelse av Ukraina. Mens både Strand og Sakwa bruker mye plass på å fordømme brutaliteten og de udemokratiske trekkene til Janukovitsj-regimet, unnlater Strand i motsetning til Sakwa å nevne det nye, «proeuropeiske» regimets gjentatte forsøk på å forby det ukrainske kommunistpartiet, og unnlater å fordømme det nye regimets vedtak om å møte opprøret i Øst-Ukraina med stridsvogner og bombefly i stedet for diplomati og forhandlinger. Mens Strand inntar en …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.