Svart makt – Black Power


Den første beskriver situasjonen, den andre legger vekt på å stille opp et program for forandring.

Email: hhee@nytid.no
Publisert: 2018-02-01

Orientering Januar 1968

Det foreligger nå på norsk to bøker som på en ypperlig måte utfyller hverandre, og sammen gir et svært uttømmende bilde av den amerikanske negers situasjon. Den ene er Kenneth B. Clarks «Svart ghetto», den andre Carmichaels og Hamiltons «Svart makt». Den første er mest en beskrivelse av situasjonen. Den andre legger størst vekt på å stille opp et program for forandring.

Clark er samfunnsforsker. Boken hans er imidlertid ikke noe typisk forskingsarbeid. Det er ikke bare statistiske fakta som legges frem. Clark er selv neger, og har selv vokst opp i ghettoen. Hans tydelige engasjement gir boken en styrke som en ren statistisk undersøkelse aldri kan få. Som han selv sier i forordet: «Fakta er, de viker ikke, er ikke gjenstand for fortolkning. Det er derimot sannheten, som er langt mer enn fakta.»

Clarks forskingsfelt er altså de svarte ghettoene – de delene av de amerikanske byene der negrene er konsentrert. Ved å gjengi fortvilte uttalelser fra tilfeldige ghetto-innbyggere gir han kjøtt og blod til det skjelett av institusjonell urett han tegner opp: de hvites økonomiske overherredømme, boligspekulasjonen, de elendige boligforholdene, de dårlige skolene og arbeidsløsheten. Og han viser konsekvensene: fattigdom, familieoppløsningen, kriminaliteten, narkotikamisbruket og så videre.

Kort sagt viser han hva det Carmichael kaller institusjonell rasisme består i. Med institusjonell rasisme mener Carmichael den urett som påføres negrene som rase av hele det økonomiske og sosiale system i USA. Denne rasismen er vanskeligere å få øye på som rasisme enn den individuelle rasismen, representert ved for eksempel Ku Klux Klan. Den utføres nemlig tilsynelatende ikke av individer, men av selve systemet. Derfor er den også mye vanskeligere å knekke. Den lar seg ikke utrydde ved formelle lovendringer, som borgerrettslovene. Bare ved å angripe maktforholdene i samfunnet kan negrene utfordre den institusjonelle rasismen.

Abonnement kr 195/kvartal

Dette er bakgrunnen for Carmichaels slagord om svart makt – Black Power. Der Clarks beskrivelse slutter, sier Carmichael og Hamilton hva de svarte må gjøre. Deres hovedtese er at negrene må vinne kontroll over sine egne …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?