Svart makt – Black Power


Den første beskriver situasjonen, den andre legger vekt på å stille opp et program for forandring.

Email: hhee@nytid.no
Publisert: 1. februar 2018

Orientering Januar 1968

Det foreligger nå på norsk to bøker som på en ypperlig måte utfyller hverandre, og sammen gir et svært uttømmende bilde av den amerikanske negers situasjon. Den ene er Kenneth B. Clarks «Svart ghetto», den andre Carmichaels og Hamiltons «Svart makt». Den første er mest en beskrivelse av situasjonen. Den andre legger størst vekt på å stille opp et program for forandring.

Clark er samfunnsforsker. Boken hans er imidlertid ikke noe typisk forskingsarbeid. Det er ikke bare statistiske fakta som legges frem. Clark er selv …

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal