Svar fra lederen av utlendingsinternatet

Tilsvar til saken «Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum».

Email: linda2@gmail.com
Publisert: 2016-11-18

Tilsvar til saken «Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum».

Vi har stor forståelse for at utlendingene som sitter på  utlendingsinternatet i påvente av retur til hjemlandet er i en belastende situasjon, og nettopp derfor er det så viktig at våre ansatte forvalter det ansvaret som ligger til jobben den aller beste måte.

Min erfaring i den tiden jeg har vært leder ved Politiets utlendingsinternat  er at innsatte behandles med stor grad av respekt og profesjonalitet, noe som også bekreftes både i Sivilombudsmannens rapport, i de jevnlige besøkene vi har av Tilsynsrådet og konkrete uttalelser fra innsatte. Sivilombudsmannen uttaler i sin siste rapport: “De ansatte på internatet fikk i all hovedsak gode tilbakemeldinger fra de internerte. Mange uttalte at de ansatte behandlet dem respektfullt og gav dem nødvendig bistand til daglige gjøremål”. Jeg opplever at vi har en ansattgruppe som hver eneste dag strekker seg langt for å gi de vi har i vår varetekt et så verdig opphold som mulig innenfor de rammene som er. Hvis noen skulle mene noe annet, er jeg selvfølgelig tilgjengelig for både å lytte til det og ta det på alvor når det måtte være.  Det vil selvsagt ikke telle negativt for den som opplyser om kritikkverdige forhold. PU har også andre måter man kan varsle anonymt. Min viktigste jobb som leder er jo å ivareta de ansatte og innsatte.

Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken av maktbrukt. Vi stiller oss også undrende til kritikken om at man bør ha politifaglig bakgrunn for å jobbe på internatet. Ansatte på Trandum har en bred bakgrunn både hva gjelder utdanning og erfaring. Mange ansatte har erfaring fra forsvaret, kriminalomsorgen, skoleetaten, barnevernet og helsevesenet for å nevne noe. I tillegg vektlegger vi språkkompetanse, og ikke minst evne til å ivareta mennesker i en utfordrende situasjon i rekrutteringsprosesser. Vi har stort fokus på å rekruttere mennesker med motivasjon og  personlige egenskaper som kreves for å ivareta den viktige oppgaven det er å jobbe på utlendingsinternatet. Nyansatte får en skreddersydd utdanning fra Kriminalomsorgens utdanningssenter som strekker seg over 8 uker, hvor blant annet sikkerhet og krisehåndtering er en del av opplæringen. I tillegg har vi stort fokus på øvelser og trening som faste aktiviteter gjennom hele året.

 

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.