Svar fra lederen av utlendingsinternatet


Tilsvar til saken «Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum».

Email: linda2@gmail.com
Publisert: 18. november 2016

Tilsvar til saken «Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum».

Vi har stor forståelse for at utlendingene som sitter på  utlendingsinternatet i påvente av retur til hjemlandet er i en belastende situasjon, og nettopp derfor er det så viktig at våre ansatte forvalter det ansvaret som ligger til jobben den aller beste måte.

Min erfaring i den tiden jeg har vært leder ved Politiets utlendingsinternat  er at innsatte behandles med stor grad av respekt og profesjonalitet, noe som også bekreftes både i Sivilombudsmannens rapport, i de jevnlige besøkene vi har av Tilsynsrådet og konkrete …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal