– SV vil miste velgere i naturvernsakene

Et regjeringssamarbeid mellom SV og Sp vil koste SV stemmer fra naturvernere, advarer Arne Flor.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Mens mange leter etter skillelinjene mellom SV, Sp og Ap i gasskraftsaken, spørsmålet om oljeleting og i miljøpolitikken, er det andre som mener at den største uenigheten ligger i naturvernspørsmålet.

– SV kan bare glemme å fronte sine naturvernsaker hvis de velger å gå i regjering med Sp, sier Arne Flor. Han har i mange år jobbet med naturvernspørsmål og er leder for foreningen Våre Rovdyr. Han mener at det beste SV kan gjøre er å holde seg langt fra Sp i et regjeringssamarbeid.

– Et regjeringssamarbeid med Senterpartiet vil si at SV må fire på alle sine store naturvernsaker som arealvern, vassdragsvern, rovdyrvern og artsvern. Mange sitter nå og er ganske frustrert over at SV i det hele tatt kunne komme på tanken om et slikt samarbeid, sier Arne Flor.

Han sier at han selv vil droppe SV ved høstens valg, og at det vil mange andre naturvernere også gjøre hvis SV velger å gå i regjering med Sp.

Arne Flor mener at SV like godt kunne valgt Kystpartiet som samarbeidspartner, fordi de ikke er like ille i naturvernsakene som Sp. Flor skiller mellom miljøpolitikk og naturvernpolitikk, og mener at det er den siste som skaper problemer for SV i en regjering med Sp.

Grunneierkonflikt

Flor sier at han i utgangspunktet har vanskelig for å se at Ap, SV og Sp greier å finne en felles platform for en regjering. Han ser ikke gasskraftsaken, oljeleting og miljøsakene som områder som vil skape problemer mellom de tre partiene.

– Grunnen til min tvil er at Sp ligger så langt til høyre i politikken at det er lite som samler. Sp er stort sett interessert i å ta vare på og opprettholde grunneierinteressene. I sin tankegang er de nærmere Fremskrittspartiet og Kystpartiet enn SV. Ta en titt på programmene til Kystpartiet og Sp. De er begge partier for særinteresser i Norge.

– Grunnen ligger i at Sp er meget redd for naturvernpolitikken til SV. Det er en stor feil at politikerne putter natur og miljø i samme sekken. Politikken rundt disse områdene er meget forskjellig. Noe av miljøpolitikken kan Sp og SV sikkert enes om, men på naturvernsiden

er det ikke snakk om noe samarbeid. I en hver naturvernsak føler Sp at grunneierinteressene ikke blir ivaretatt og arbeider derfor jevnlig mot arealvern, vassdragsvern, sikring av fjellets økologi og artsvern pluss mye mer.

– Under artsvern hører rovdyrene. Sp har sagt rett ut at de vil ha vekk ulven – noe som forøvrig er brudd på grunnloven. Det er sauen som skal ha fortrinn i norsk utmark og ikke de naturlig viltlevende artene som gaupe, jerv, bjørn og ulv. Ja, nå vil de muligens også ha bort kongeørnen, sier Arne Flor.

Skyver bort velgere

Arne Flor viser til at SV er eneste partiet naturvernerne føler seg hjemme i.

– I dag klamrer naturvernerne seg til SV da SV er det eneste partiet som er villig til å kjøre slike saker. Et samarbeid med Sp skyver denne velger gruppen bort fra SV. Jeg er en av dem, sier Flor, og begrunner det med blant annet:

– Sp vil opprettholde en stor overføring til en sauenæring som hvert år går med 1000 millioner kr i underskudd. De vil opprettholde en overføring av flere milliarder til en gruppe bønder som kun må regnes som hobbybønder. Det er i dag kun rundt en promille av Norges befolkning som lever av sau på heltid. De aller fleste har en annen jobb som hovedinntektskilde. Sauen har de kun for de lukrative overføringene. Sauen gnager i dag ned fjellområdene på bekostning av det naturlige dyrelivet. Vandrer man i fjellområdene er det sau man treffer og en sjelden gang de naturlig tilhørende ville artene. Trasker man rundt i nasjonalparkene, så er det sau der også.

Flor viser til at Norges strengeste naturvern er reservat.

– Selv her har Sp fått kjempet gjennom at det skal jaktes og sauen løper fritt omkring. Sp har skapt den myten at den svenske landsbygda er nærmest er tom for folk. Virkeligheten er at det bor femten ganger flere mennesker innenfor ulveområdene i Sverige enn i Norge.

Arne Flor har i mer enn 25 år jobbet med naturvern, og han sier at en av hans viktigste erfaringer i naturvernsakene, er at Sp har maktet å få sine folk i viktige posisjoner både i næringsorganisasjonene og i forvaltningen.

– Sp i regjering vil si det samme som at SV kan glemme å fronte sine naturvernsaker. Kravet fra Senterpartiet om å få Landbruksdepartementet vil være så sterkt at de trolig ville få det. Dermed er alle premissene i naturvernsakene lagt, understreker Arne Flor.

Dagens regjering bedre

Flor er redd at for naturvernere vil dagens regjering være bedre skikket til å føre naturvernpolitikk enn en rød/grønn allianse.

– Slik jeg ser det i dag så vil mange som tidligere har stemt SV droppe å stemme SV til høsten. Av to onder vil de fleste i likhet med meg selv velge den minst farlige, og det er ikke Ap og SV sammen med Sp. Dagens sterkt høyredominerte regjering som er i ferd med å kjøre Velferds-Norge i grøfta vil inn i EU. Det siste er Naturvern-Norge tjent med da EU har en strengere naturvernpolitikk enn den som føres i Norge. Habitatdirektivet til EU er noe

naturvernorganisasjonene lengter etter. Derfor er det så mange som har snudd

i EU spørsmålet.

– Men det beste hadde vært å ha en regjering bestående av AP og SV som førte en naturvernpolitikk i tråd med det Thorbjørn Berntsen i sin tid staket ut. Da tror jeg vi kan klare oss uten et EU direktiv. Men i et samarbeid med Sp er dette i utgangspunktet dømt til å mislykkes.

---
DEL

Legg igjen et svar