SV-topper støtter salg

Et samlet sentralstyre, med Kristin Halvorsen i spissen, går inn for at Ny Tid skal selges til Damm. – Jeg støtter et salg og håper vedtaket går gjennom på Ny Tids generalforsamling, sier SVs partisekretær Edle Daasvand Skjæveland.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.01.2006

Partisekretæren sitter i SVs sentralstyre, og og synes det er flott at Ny Tid og de som jobber der får en mulighet til å drive videre.

– Jeg synes de ansatte i avisa har grunn til å være stolte av Ny Tid; en avis som kan tilby noe så spennende at et stort forlag ønsker å satse videre på den. Selv om Ny Tid ikke er noen SV-avis lenger, er et salg av aksjene vi fortsatt eier selvsagt vemodig. Det er en avis som har fulgt oss gjennom partiets historie, og vi håper nå at styret har fått til en god løsning. Vi som har fulgt avisa i mange år vet at det har vært en god del «ups and downs», men er glade for at det finnes noen som er villig til å satse pengebeløp som SV som organisasjon ikke har til rådighet.

Økonomiske problemer

Rådgiver for SVs stortingsgruppe, SV-veteran, Ny Tid-aksjonær og mangeårig EU-spaltist i Ny Tid, Dag Seierstad, mener et salg er en mulighet for å redde avisa.

– Ny Tid har ikke midler til å drive videre. Det er sikkert. Det er bedre at Damm overtar enn at avisa legges ned, sier han.

Avgjørelsen om å selge SVs aksjepost ble tatt av SVs sentralstyre mandag denne uka. Der ble følgende vedtak fattet: «Sentralstyret slutter seg til forslaget om kapitalnedsettelse og rettet emisjon fra Ny Tids styre. Sentralstyret vil støtte dette forslaget på Ny Tids ekstraordinære generalforsamling, og vil oppfordre andre aksjonærer til å gjøre det samme.»

Med unntak av SU-leder Audun Herning var styret fulltallig: Partisekretær Skjæveland, finansminister Kristin Halvorsen, Henriette Westhrin, Åsa Elvik, Ingrid Fiskaa, Sonja Tinnesand og Per Østvold, leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Østvold sier at Ny Tid i realiteten er konkurs, og har hatt økonomiske problemer i lang tid. For å sikre Ny Tid i fremtiden kreves mer enn abonnenter og andre støttespillere kan levere gjennom en aksjekampanje eller på annen måte, mener han.

– Et ansvarlig styre må se på andre løsninger for å unngå at avisa går dukken og de ansatte mister jobben. Når Damm har lovet å sikre Ny Tid økonomisk og tilføre ressurser som kan løfte avisa, samtidig som det politiske grunnlaget holdes fast, er det en interessant løsning. Jeg støtter den og mener Ny Tids venner bør gjøre det samme, sier Østvold.

– Dårlige alternativer

Ingrid Fiskaa er tidligere leder av Sosialistisk Ungdom, og sitter nå i SVs sentralstyre. Hun stemte for salg av Ny Tid på sentralstyremøtet, selv om det ikke var med lett hjerte.

– Jeg oppfatter det slik at salg avisa er nødvendig, fordi det ikke fantes alternativer. Annet enn å legge ned hele avisa. Jeg endte med å stemme for at Ny Tid skulle selges, selv om jeg var inne på tanken om en mulig nedleggelse. Men jeg er for et salg, blant annet med tanke på å bevare arbeidsplasser, sier Fiskaa.

Andreas Tinglum Olsen, nestleder i styret til Ny Tid, mener Damm-oppkjøpet er Ny Tids eneste sjanse.

– Avisa har slitt med dårlig økonomi de siste ti årene, og dermed har ikke avisa mulighet til å overleve på egne bein.

Han ser veldig positivt på salget av avisa, og vil trekker frem to ting spesielt: At Ny Tid tradisjonen ivaretas, og at forholdet til de ansatte ivaretas.

– Det er dette som var viktig for oss da vi vedtok dette, sier Tinglum Olsen.

Kommentarer