SV-topp stiller gasskraftultimatum til Ap

– SV kan ikke sitte i en regjering med Arbeiderpartiet etter valget i 2005 som sier ja til forurensende gasskraftverk, sier SVs nestleder Henriette Westhrin.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Ikke før har SVs nestleder Henriette Westhrin rukket ut en hånd til Arbeiderpartiet og sagt at hun går inn for at SV bør endre sin politikk og si ja til forurensningsfrie gasskraftverk, så slenger hun døra i fjeset på sin potensielle regjeringskamerat og stiller følgende ultimatum i gasskraftsaken:

– SV kan ikke sitte i en regjering som sier ja til forurensende gasskraftverk. Dette vil jeg råde vårt landsmøte i mars til å vedta, sier SVs nestleder.

– Hvis også resten av ledelsen mener det samme og partiet gir denne garantien til velgerne før valget, så er dette en stor seier for miljøet, kommenterer nestleder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, mens representanter for Arbeiderpartiet og LO ikke akkurat hilser tanken om ultimatum i gasskraftsaken velkommen.

Økte CO2-utslipp

SVs troverdighet som motstander av forurensende gasskraftverk kommer til å bli satt på en umiddelbar prøve dersom venstresiden vinner Stortingsvalget i 2005 og inntar regjeringslokalene.

Ja, det er høyst sannsynlig at noe av det første en miljøvernminister i en slik ny regjering – og det er vel ikke et dårlig tips at SV med sin miljøprofil i så fall får den posten – må ta stilling til, er om det skal gis grønt lys til forurensende gasskraftverk.

1. juli i sommer la nemlig Statoil overraskende fram planer om å bygge ut to nye gasskraftverk i Norge, et på Mongstad i Hordaland og et på Tjeldbergodden i More og Romsdal.

Disse to forurensende gasskraftverkene vil til sammen slippe ut 3,4 millioner tonn CO2 – tilsvarende utslippene fra en million privatbiler. Det vil igjen bety at de norske klimagassutslippene vil øke med seks til sju prosent i forhold til 1990-utslippene.

– Hvis kraftverkene blir bygget, vil Norge ikke kunne nå sine internasjonale klimaforpliktelser, sier Haltbrekken, som kaller dette den viktigste miljøsaken i Norge.

Avgjøres etter valget

Det er altså en sak med stor sprengkraft som Statoil nå har servert politikerne.

Naturvernforbundets nestleder påpeker imidlertid at det ikke er den nåværende regjeringen som får belastningen med å avgjøre de to gasskraftverkene skjebne. Saksbehandlingstiden ved søknader om å få bygge gasskraftverk gjør nemlig at en endelig avgjørelse om Statoils planer ikke vil bli tatt før etter valget i 2005.

Statoil kan først forvente å få svar på sin søknad om utslippstillatelse hos Statens Foreurensingstilsyn (SFT) tidligst i mars neste år, et halvt år før valget.

– Men dersom SFT gir Statoil klarsignal, anker vi med en gang saken inn for Miljøverndepartementet. Og dersom SFT avslår Statoils søknad, anker helt sikkert Statoil saken inn for departementet, forklarer Haltbrekken.

Og basert på erfaring fra tidligere er det helt urealistisk at Miljøverndepartementet vil ha kommet fram til sin konklusjon før etter at en ny regjering inntar maktens korridorer.

– Miljøverndepartementet har allerede brukt ett år på å behandle Statoils planer om å bygge et forurensende gasskraftverk i tilknytning til Snøhvitutbyggingen ved Hammerfest, illustrerer Haltbrekken, og legger til at det dessuten er helt utenkelig at Kjell Magne Bondevik – som tidligere selv gikk av som statsminister på grunn av forurensende gasskraftverk – tar belastningen med denne saken og gjør noe med den før valget.

Stiller ultimatum

Følgelig er det altså ikke urealistisk at en Ap-SV-Sp-regjering – kanskje med SVs Heidi Sørensen som miljøvernminister – i stedet må avgjøre saken.

– Vi utfordrer derfor SV til å fortelle velgerne før valget om partiet i en eventuell regjering sammen med Ap er en garantist for at Statoil ikke får klarsignal til å bygge de forurensende gasskraftverkene på Mongstad og Tjeldbergodden, sier Naturvernforbundets nestleder, som advarer SV mot å la seg styre av Ap:

– Hvis en miljøvernminister fra SV skulle komme til å gi tillatelse til forurensende gasskraftverk, vil det være en katastrofe av dimensjoner for SVs miljøtroverdighet, sier Haltbrekken.

På Naturvernforbundets utfordringen svarer SVs nestleder Henriette Westhrin at det er SVs landsmøte i mars som har det endelige ordet i saken. Men hennes råd til landsmøtet er klart:

– SV kan ikke sitte i en regjering med Arbeiderpartiet etter valget i 2005 som sier ja til Statoils planer om forurensende gasskraftverk på Mongstad og Tjeldbergodden, sier Westhrin.

– Oppsiktsvekkende

SVs nestleder forteller Ny Tid at hun ikke har diskutert dette med den øvrige ledelsen i partiet, og at hun derfor ikke vet om partileder Kristin Halvorsen eller de andre i ledelsen deler hennes krav om et gasskraftultimatum i forhold til et eventuelt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

– Vi har ikke kommet så langt i prosessen ennå, sier Westhrin.

Haltbrekken mener det er bra at en av nestlederne nå stiller et ultimatum i gasskraftsaken. Og dersom resten av ledelsen og partiets landsmøte deler Westhrins syn, vil det bety en stor seier for miljøet.

– Det ville være oppsiktsvekkende hvis ikke landsmøtet stiller seg bak et ultimatum, men er villig til å ofre makt og innflytelse i den viktigste miljøsaken i Norge. SV-politikerne må ikke bli mer maktkåte enn Kjell Magne Bondevik, som gikk av som statsminister i Bondevik 1-regjeringen på grunn av at han ikke ville støtte bygging av forurensende gasskraftverk.

– SV bør presse Ap

Naturvernforbundets leder mener at det allerede eksisterer en sak som kan bli en prøvestein på SVs vilje til å sette makt bak krava i forhold til et gasskrafthungrig Ap.

I juni i år vedtok nemlig formannskapet i Trondheim kommune – med stemmene fra Ap, Sp, Frp og Pensjonistpartiet – å si ja til å bevilge 200 millioner kroner til bygging av gassrørledning fra Tjeldbergodden inn Trondheimsfjorden til det planlagte forurensende gasskraftverket på Skogn.

SV og KrF stemte mot forslaget, med mindre Industrikraft Midt-Norge bygger et tilnærmet forurensingsfritt gasskraftverk på Skogn. Dermed sto Ap og SV, som samarbeider om makten i Trondheim kommune, på hver sin side i gasskraftsaken.

– SV bør ta opp saken på nytt etter sommerferien i bystyret og legge press på Ap om at SV ikke vil samarbeide med dem om makta i kommunen ved neste valg dersom Ap ikke trekker tilbake støtten til gassrørledningen. På mange måter er Trondheim en prøvestein for et samarbeid mellom AP og SV på et nasjonalt plan, sier Haltbrekken.

Vil vente med oppfordring

Nestlederen i SV kjenner til saken om gassrørledningen til Skogn, men vil ikke komme med noen umiddelbar oppfordring til SV i Trondheim om å true Ap med brudd i samarbeidet på grunn av gasskraftrørledningen.

– Jeg har ikke lyst til å gå inn og gi noen anbefalinger i denne saken før jeg har diskutert saken med våre folk i lokallaget, sier Westhrin, som forteller at det først kan skje etter ferien.

---
DEL

Legg igjen et svar