SV støtter mindretallet i LO-sekretariatet

Regjeringa og Aps forslag til pensjonsreform er et alvorlig angrep på velferdsstaten. Hovedambisjonen om en tettere sammenheng mellom inntekt og pensjon er usolidarisk og et første skritt i retning av privatisering. Eller kanskje er det ikke det første, for lovfesting av obligatoriske tjenestepensjoner trekker i samme retning. Det er bare nok et argument for ikke […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 04.05.2005

Regjeringa og Aps forslag til pensjonsreform er et alvorlig angrep på velferdsstaten. Hovedambisjonen om en tettere sammenheng mellom inntekt og pensjon er usolidarisk og et første skritt i retning av privatisering. Eller kanskje er det ikke det første, for lovfesting av obligatoriske tjenestepensjoner trekker i samme retning. Det er bare nok et argument for ikke å svekke folketrygden.

LO-sekretariatet vedtok mandag 25.04 et forslag til pensjonsreform, kalt Folkepensjon, mot to stemmer. Forslaget skiller seg lite fra regjeringas. Kuttene er blitt 2 prosent mindre, all lønn over minstepensjon skal gi pensjonsuttelling og flere som er uten lønnet arbeid skal få kompensasjon for bortfall av besteårsregel. Besteårsregelen er en slags akilleshæl i pensjonsdebatten, den innbærer at de tjue beste årene legges til grunn for pensjonsberegninga.

Pensjonsreformen er blant de viktigste sosialpolitiske sakene i dette tiåret. SV har derfor et særlig ansvar for å delta i den offentlige debatten. At partiet brukte lang tid på å komme fram til et standpunkt, gjør det enda viktigere å være synlige og tydelige nå. Fortsatt er det mange som forbinder SV med universell folketrygd, som var dissensforslaget i pensjonskommisjonen. Det ble ikke partiets politikk, men samsvarer godt med flertallet i LO-sekretariatets syn. Mindretallets begrunnelser for å avvise forslaget, derimot, er i tråd med SVs hovedsynspunkter. Med andre ord: SV har liten grunn til å være fornøyd med LO-sekretariatets innstilling til LO-kongressen.

LO er en tung politisk aktør og bærer et stort ansvar i denne saken. Av ulike grunner har de fått en mer strategisk nøkkelrolle i pensjonsspørsmålet enn de vanligvis har i samfunnspolitiske spørsmål. De bør derfor lytte til hva folk utenfor fagbevegelsen mener om pensjonsreformen. En stor og bred opinion krever at folketrygden videreføres. Det har vi råd til!

I politikken er kompromisser ofte både nødvendige og ønskelige. I dette tilfellet er det rimeligste å avvise hele reformen, i hvert fall inntil videre. Først må velgerne få ta stilling til saken gjennom valg; det er en selvfølge i et demokrati. Det hevdes at pensjonsspørsmålet er for komplisert for en valgkamp. Et spørsmål som i hvert fall er rimelig enkelt, er for eller mot besteårsregel. SVs landsmøtevedtak fastslo at pensjonsspørsmålet bør være en del av valgkampen. SV vil ikke fjerne besteårsregelen, og SV kan vinne valget på å gjøre dette til et sentralt tema i valgkampen.

Per Olav Lauvstad, leder i Akershus SV og medlem i landsstyret

Kommentarer