SV og den amerikanske ambassade

Bystyret må snarest vedta at den amerikanske ambassaden flyttes ut av sentrum. Ingen utsettelse er akseptabel. Hvorfor denne utålmodighet? Fordi liv og helse står på spill. Ambassaden er det perfekte terrormål for den/de som vil drepe og skade flest mulig. 1850 skolebarn/ungdom (6-18 år) har skolevei rett ved ambassaden. Tre skoler ligger innen en radius […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 03.10.2005

Bystyret må snarest vedta at den amerikanske ambassaden flyttes ut av sentrum. Ingen utsettelse er akseptabel. Hvorfor denne utålmodighet? Fordi liv og helse står på spill. Ambassaden er det perfekte terrormål for den/de som vil drepe og skade flest mulig. 1850 skolebarn/ungdom (6-18 år) har skolevei rett ved ambassaden. Tre skoler ligger innen en radius av 150 meter fra ambassaden. Vestre inngang til Nationaltheatret stasjon ligger ti meter unna, og benyttes av tusenvis av reisende hver dag. Stasjonen er Norges nest største kollektivknutepunkt (100.000 brukere/dag). Ambassaden ligger ved et av de mest trafikkerte kryss i landet. 60 busser og trikker passerer i timen. I umiddelbar nærhet bor mange mennesker, noen av disse mindre enn ti meter fra ambassadens sikkerhetssone. Strøket er en terrorfelle!

Bilbombeangrepene mot de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania i 1998 gir en pekepinn på hva vi kan ha i vente. I Nairobi: 213 mennesker drept, 4000 skadet. I Dar es Salaam: minst 12 drept, 85 skadet. Nesten alle drepte var forbipasserende og personer i bygninger i nabolaget, bare få var ambassadepersonell. Bilbombescenariet er det sannsynlige også i Oslo sentrum, sier eksperter, som professor Tore Bjørgo. Står bilen parkert i en gate langs ambassadebygningen og andre bygninger, vil den gjøre enorm skade på grunn av sjokkbølgen.

Flytting av ambassaden vil redusere terrortrusselen for befolkningen i sin alminnelighet, uansett ny lokalitet, går det fram av et brev undertegnet PST-sjef Jørn Holme tidligere år. Flytting vil «gjøre ambassaden mindre utsatt for eventuelle forsøk på aksjoner enn i den nåværende uskjermede beliggenhet sentralt i Oslo». Avgjørende for trusselvurderingen er om ambassadebyggets lokalisering er tiltrekkende for bruk av bilbomber eller ikke. Metoden er forlokkende dersom bilen(e) kan parkeres tett inntil ambassadebygget, og det er bygg rundt ambassaden som kan konsentrere og forsterke trykksjokket mot målet (ambassaden). Som i gatene i Nairobi og Dar es Salaam. Eller altså i Løkkeveien eller Hansteensgate i Oslo. Metoden er ikke forlokkende der nevnte vilkår ikke foreligger.

Flytting sparer potensielt veldig mange liv. Flertallet i SVs bystyre vil likevel ikke vedta flytting nå. Bystyregruppa vet at dersom ambassaden blir liggende i Drammensveien i uoverskuelig framtid, noe som er overveiende sannsynlig hvis ikke det fattes et vedtak om flytting nå, er konsekvensen at ytterligere og mer gjennomgripende sikkerhetstiltak blir iverksatt. Det vil øke trusselen mot liv og helse for folk i strøket fordi sikkerhetssonen flyttes nærmere disse. Følgene blir dramatiske. Gatenettet rundt ambassaden innsnevres, forkortes eller stenges. Nabobygninger overtas eller rives. Ambassaden blir en solid festning.

SVs politikk i saken betyr at partiet setter vern av friarealer på vestkanten over vern av liv og helse til folk i Oslo sentrum. Hvordan forsvarerer flertallet i bystyregruppa det? Har de forstått alvoret? Har de god samvittighet?

Jan Borgen skriver på vegne av foreldre til elever på Ruseløkka skole

Kommentarer