SV krever svar på gassluk

SV krever svar på hva regjeringen vil utrede i Gassmeldingen for syv millioner kroner i 2003.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at det skal brukes syv millioner kroner i 2003 til oppfølging av Gassmeldinga. Ifølge olje- og energiminister Einar Steensnæs trenger de disse pengene for å kunne følge opp det vedtaket som ble gjort i Stortinget tidligere i vår.

Departementet har ikke definert hva de syv millionene skal brukes til, men sier kun at midlene skal brukes til utredningsarbeid i forbindelse med vedtakene.

Stortingsflertallet bak den endelige gassmeldinga bestod av regjeringspartiene pluss SV. De ble blant annet enige om at:

  • det skal utredes nærmere hvordan gass kan føres frem til aktuelle brukere
  • det skal utredes ulike finansieringsformer der staten deltar, inkludert et statlig selskap forinvesteringer i infrastruktur.
  • Det skal opprettes et nasjonalt hydrogenutvalg. Utvalget skal formulere nasjonale mål og nødvendige tiltak for å utvikle hydrogen som energibærere og som virkemiddel for verdiskaping i Norge.
  • Det skal tas initiativ til et felles pliktig grønt sertifikatmarked. Dette er det ønske om skal være ent felles norsk-svensk sertifikat.
  • det skal etableres et innovasjonsselskap i Grenland. Stortingsflertallet ville ha dette selskapet på plass raskere enn det regjeringen foreslo i Gassmeldinga.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs mener at de syv millionene vil være en god måte å følge stortingsflertallets vedtak.

Vil ha forklaring

Ingvild Vaggen Malvik, SVs gasspolitiske tallskvinne, sier at utspillet fra regjeringen er et tegn på at de trenger mer penger til utredninger. Ønsket viser at de kravene flertallet kom med ikke er godt nok utredet i den meldingen som regjeringen opprinnelig la frem.

– Men vi vil gjerne vite hva som er «pengesluket» her, sier Ingvild Vaggen Malvik til Ny Tid. Hun har bedt regjeringen redegjøre for hva pengene skal brukes til.

– Regjeringa vil ha syv millioner ekstra til utredninger. Vi vil gjerne ha en statusrapport fra regjeringen og vi vil også ha beskjed om hvor mye av disse pengene skal gå til henholdsvis Hydrogenutvalget, Grønne sertifikater og Garantifondet for vannbåren varme, sier Vaggen Malvik.

– Vi har naturligvis forståelse for at utredninger koster, men vi håper da at pengene blir vel anvendt til alle de formålene som Stortinget har bedt Regjeringa se nærmere på, sier Ingvild Vaggen Malvik

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here