SV inviterer til et grønnere energikompromiss

– Vi er åpne for en energiavtale med regjeringen som vil utløse de store ENØK-mulighetene og til å hjelpe folk ut av strømfella, sier Hallgeir Langeland (SV), nestleder i olje- og energikomiteen på Stortinget. Regjeringen er positiv til et energikompromiss.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

SV har jobbet med en omfattende energisatsing som de inviterer regjeringen til å bli med på. Ifølge partiets energipolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, foreslår de å bruke åtte milliarder kroner til prosjekter som skal revolusjonere den energitenkningen og energibruken.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs har uttrykt at regjeringen er positiv til diskusjoner om et energikompromiss med SV.

Arbeiderpartiet har foreløpig valgt å holde seg utenfor denne diskusjonen. Hallgeir Langeland utfordret nylig Sylvia Brustad (Ap) fra Stortingets talerstol, men hun valgte ikke å svare. Ap og Frp står sammen om at gasskraft skal være hovedstrategien. En strategi de får full støtte for hos LO-Industri.

– I stedet for å bruke åtte milliarder kroner som planlegges brukt til Englandskabelen, foreslår vi å bruke disse pengene til å hjelpe folk ut av strømfella, øke andelen fornybar energi og til å utløse de store ENØK-mulighetene som finnes i Norge, sier Hallgeir Langeland.

Einar Steensnæs ga tidligere i høst beskjed om at regjeringen ikke vil gi konsesjon til den såkalte Englandskabelen. Dette har Arbeiderpartiet reagert sterkt på, og har krevd at saken blir behandlet i Stortinget, og da er det vanskelig å spå om hva som resultatet blir.

Regjeringen har tidligere satset på samarbeid med SV i energi- og miljøpolitikken. En ny avtale mellom partiene vil være en oppfølging av forlikene mellom SV og regjeringa om klimapolitikken og gassmeldinga.

– I disse forlikene fikk vi på plass viktige vedtak om et pliktig marked for grønne energisertifikater og utredning av en garantiordning for vannbåren varme.

Hallgeir Langeland mener at energipolitikken er en av vinnerne i neste års budsjett, hvis en ser det fra SVs ståsted.

– Det ser ut til at Einar Steensnæs har fått gjennomslag for oppfølging av en del av løftene fra Sem-erklæringen.

Hallgeir Langeland påpeker at SV har invitert regjeringa til et forlik om en bærekraftig energiomlegging.

– Det kan se ut til at dette er innen rekkevidde selv om helhetsforståelsen fortsatt ser ut til å mangle.

Tre satsningsområder

SV foreslår tre hovedsatsningsområder, hvorav alle koster en del. To av disse krever store investeringer, mens den tredje krever politisk handling.

– Vi vil bygge videre på kommunale klima- og energiplaner og skape «Kyotobyer og -bygder», sier Hallgeir Langeland. For å få dette igjennom må flere milliarder kroner på bordet og lovverk og rammebetingelser må endres.

SV foreslår at Kyst-Norge skal basere sitt energibruk på fjordvarme, mens innlandet skal satse på biovarme.

– Miljøvennlig vannbåren varme skal bli bærebjelken i det norske energisystemet, spår Hallgeir Langeland.

Han viser til to eksempler der dette er gjennomført allerede i dag. Den nye biovarmesentralen og fjernvarmeledningen i Eidskog kommune gir varme til de fleste offentlige byggene i Skotterud sentrum. Blant de institusjonene som nyter godt av denne varmen er ungdomsskolen, alders- og sykehjemmet biblioteket og enkelte næringsbygg vil bli koblet på senere.

– Dette anlegget sikrer lokale arbeidsplasser og er en del av en voksende bioenergiindustri i Norge, understreker Hallgeir Langeland.

I Eid kommune brukes sjøvann som pumpes opp og kjøles fra 5-8 grader til 0 grader. Energien som frigjøres går i en knapp seks kilometer lang rørledning i kommunesenteret Nordfjordeid. Denne varmen forsyner kommunale bygg og det private næringslivet med billig varme. Her er det meningen at private husholdninger skal kunne koble seg på nettet. Næringsmiddelindustrien som må nedkjøle sine produkter kan også gjøre dette med det samme systemet. De kan snu varmepumpen slik at den produsere kulde i stedet for varme.

Omlegging til ENØK

Nesten en halv million av husholdningene her i landet bruker kun strøm til oppvarming. SV vil ha staten til å jobbe aktivt for at folk blir mer bevisste og får muligheten til å satse på andre energikilder. Partiet foreslår at staten går inn og gir tilskudd til mer ENØK-satsing.

– Her er det nok av muligheter å satse på, sier Hallgeir Langeland, og ramser opp en rekke av dem:

– Vi bør satse på sanering av PCB-giften i gamle vinduer og lysarmaturer. Dette kan gjøres som et ENØK-tiltak som både utløser flere TWh i ENØK-gevinst samtidig som vi kvitter oss med en miljøgift. Vi bør satse på mini- og mikrokraftverk som er skånsomme mot naturen. Vindkraftpotensialet er stort i Norge, men bransjen trenger støtte for å få vind i møllene. Det vil også kunne utløse flere TWh hvis vi oppruster dagens kraftverk og kraftnett, sier Hallgeir Langeland, som også ser for seg at strømnettet opprustes til å kunne operere med toveiskommunikasjon.

– Det vil redusere presset på overføringskapasiteten i nettet.

Energiloven må revideres

Hallgeir Langeland påpeker at det er viktig å få en gjennomgang av lovverket og rammebetingelsen for energisektoren.

– Vi må ha en endring av energiloven i en retning der den legger til rette for å redusere avhengigheten av elektrisitet til oppvarming, bedre konkurransekraften til fornybare enrgibærere, øke mulighetene for bærekraftig energiplanlegging og energiomlegging, sier Hallgeir Langeland, som også vil at energiloven stiller større krav til forsyningssikkerheten av elektrisitet.

Av andre lover vil Hallgeir Langeland endre plan- og bygningsloven slik at det kan stiles større krav til kommunene om bruk av ENØK, vannbåren varme og klimaregnskap ved nybygging og rehabilitering.

– Innskjerping av kravene til store bygg for energistyring og inneklima vil bedre innemiljøet for store og små og gi milliarder i energisparing, sier Langeland.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here