SV-grasrota mot skattetak

Flertallet av SVs fylkesledere støtter ikke partileder Kristin Halvorsens løfte om at det samlede skattetrykket ikke skal økes under en ny solidaritetsregjering.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det kommer ikke til å bli lett for Kristin Halvorsen å holde løftet hun nylig ga gjennom media om at det samlede skattetrykket ikke skal økes dersom SV sammen med Ap og Sp kommer til makten etter stortingsvalget neste år.

En ringerunde Ny Tid har foretatt til 12 av 19 fylkeslag viser nemlig at samtlige fylkesledere (i to tilfeller fylkesrepresentanter til landsstyret) – bortsett ifra en – er uenige i at en ny solidaritetsregjering skal ha som prinsipp at skatten ikke kan økes fra nivået i dag.

Allerede denne helgen kommer fylkespartiet i Nord-Trøndelag til å fremme et forslag på SVs landsstyremøte om at en ny regjerning med SV ved roret skal gå motsatt vei.

– Vi er ikke enige med Kristin Halvorsen. Vi vil at SV i stedet skal gjøre et vedtak om å ta tilbake de 25 milliardene den sittende regjeringen har gitt i skattelette siden den kom til makten, sier fylkesleder i Nord-Trøndelag, Arnfinn Monsen.

– Vi må ha inn penger

Monsen, som altså har fylkespartiet i ryggen, oppgir den dårlige kommuneøkonomien som årsak til at han denne helgen vil fremme forslaget om å gjenerobre 25 milliarder skattekroner.

– Kommunene har nå så dårlig råd, at vi må ha inn penger til å drive fellesgodene. Samtidig er det viktig med en endring av skattepolitikken som demper forskjellene mellom fattige og rike, sier Monsen.

Nord-Trøndelag er det eneste fylkeslaget som faktisk har behandlet utspillet fra partileder Halvorsen. Samtlige av de andre fylkeslederne (eller fylkesrepresentantene til landsstyret) Ny Tid klarte å få kontakt med snakker derfor på vegne av seg selv.

Kun fylkesleder i Finnmark, Knut Mortensen, gir sin uforbeholdne støtte til partilederen. – Da er det fint at Kristin Halvorsen i hvert fall får støtte fra en. Jeg har ikke fått med meg at hun og Stoltenberg har uttalt seg om dette før. Men dette støtter jeg umiddelbart, sier Mortensen.

– Ingen hellig ku

Resten av fylkeslederne Ny Tid har snakket med er langt mer på linje med SVs nestleder Henriette Westhrin, som har gått ut og sagt seg uenig i å binde seg til å ikke øke det samlede skattetrykket.

Foruten fylkesleder Monsen i Nord-Trøndelag, inkluderer kritikerne av SVs partileder fylkeslederne Tor Stranda i Sør-Trøndelag, Erling Outzen i Møre og Romsdal, Magne Aardal i Sogn og Fjordane, Terje Myhre i Vest-Agder, Arnfinn Andreassen i Østfold, Aksel Hagen i Oppland, Kirsten Hasvoll fra Nordland og Ola Huke i Sør-Trøndelag, samt landsstyrerepresentantene Marit Nyhus fra Hedemark og Alf Holmelid fra Vest-Agder.

– SV må kjøre en ansvarlig økonomisk politikk, ikke Carl I. Hagens linje. Det er vanskelig å si nå om det blir nødvendig å øke det samlede skattetrykket. Men det kan ikke være et prinsipp at vi ikke skal gjøre det, sier fylkesleder Tor Stranda i Troms SV.

– Taktisk sett kan jeg forstå hvorfor Stoltenberg og Halvorsen sa det de gjorde. Men reelt sett kan man ikke komme med en garanti om at skatten ikke skal heves. Det samlede skattetrykket er ikke noen hellig ku, sier fylkesleder Erling Outzen i Møre og Romsdal, som er sikker på at de fleste i fylkespartiet deler hans synspunkter.

– Det er farlig å låse seg helt bombastisk til et nivå, samtykker fylkesleder Arnfinn Andreassen i Østfold.

– Tilbake til utgangspunktet

Flere av fylkeslederne begrunner sin motstand mot å sette et tak på skattetrykket med den dårlige kommuneøkonomien.

– Jeg sitter i kommunestyret i Jølster og ser hvordan vi er i ferd med å passere grenser; vi er nødt til å få opp inntektene for å opprettholde velferdstilbudene. Det kan derfor ikke være riktig å gi løfter om å ikke overskride et gitt skattenivå, sier fylkesleder Magne Aardal i Sogn og Fjordane.

– Velferdsstaten koster penger. Vi kan derfor ikke gi en blankofullmakt til Høyre-regjeringens skattepolitikk og legge oss på deres skattenivå, sier fylkesleder Terje Myhre i Aust-Agder.

Nettopp den sittende regjeringens skattepolitikk gjør at flere av de Ny Tid har snakket med er kritiske til å binde seg til dagens skattetrykk.

– Da fastfryser vi skattelettelsene som den nåværende regjeringen har gitt, sier fylkesleder Ola Huke i Sør-Trøndelag.

– Sånn som statsbudsjettet ligger i dag kan vi ikke si at SV ikke skal røre skatten. Vi må komme tilbake til utgangspunktet før denne regjeringens milliardskattelettelser til de rikeste, sier fylkesleder Kirsten Hasvoll i Nordland.

– Panisk og uklokt

Andre framhever fordelingspolitikken.

– Jeg er uenig i at vi går inn på en detaljert definisjon av skattenivået før vi har gjennomført en skikkelig offensiv diskusjon om hvilken fordelingspolitikk SV ønsker å ha, sier landsstyrerepresentant Alf Holmelid i Vest-Agder.

– Så lenge man får til en solidarisk profil på skattepolitikken, kan det ikke være et hellig prinsipp å frede skattenivået, sier Stranda i Troms.

– Dette var litt panisk og uklokt fra Stoltenberg og Halvorsen; det er dumt å binde seg opp på forhånd. Min mening er at det er mer intelligent med skatter enn avgifter, sier fylkesleder Aksel Hagen i Oppland.

– Jeg ønsker at SV skal diskutere innretningen av skattet, at vi får en mer rettferdig fordeling. Man kan godt ha en målsetting om å ikke øke det totale skattetrykket i forhold til i dag. Men dette kan ikke være noe absolutt krav, mener landsstyrerepresentant Marit Nyhus fra Hedmark.

Ikke alle de tolv SV-politikerne Ny Tid har snakket med har anledning til å delta på landsstyremøtet denne helgen. Hvordan det går med Nord-Trøndelags forslag om å vedta å ta tilbake milliardene Bondevik-regjeringen har gitt i skattelette, er derfor uvisst.

Men etter reaksjonene å dømme er det god grunn til å tro at partileder Kristin Halvorsen vil få problemer med å overtale sine partifeller om at det samlede skattetrykket er en hellig ku.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here