SV + Frp: – Vi er dårlige på integrering

Ny Tid møtte en kommunestyrerepresentant fra SV og en fra Frp ved samme bord på Vertshuset i Bø for å snakke om integrering.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Utgangspunktet er Bø kommunes nei til nye flyktninger i 2003. SVs Terje Killi og Frps Harald Kinck benker seg på Vertshuset i Bø. 38-åringene var skolekamerater i sin ungdom, men har gått hver sin vei politisk.

Killi jobber i dag i forbrukerrådet i Skien. Han stemte sammen med sin SV-kollega for at Bø skulle ta imot 20 nye flyktninger i år, slik UDI anmodet. Kinck driver butikk. Han stemte sammen med alle de andre representantene for et tak på 74 flyktninger, og dermed nei til UDIs anmodning for 2003.

Kinck: – Problemet i Bø er at det er et stort underskudd på boliger. Vi gikk derfor inn for et tak på 74 flyktninger for ikke å hete opp boligmarkedet mer.

Killi: – Ja, vi har et prispress. Men diskusjonen om dette er litt synsing, vi vet at det har vært frafall av studieplasser i Bø som har frigitt boliger.

Kinck: – Men det er hybler. Jeg har ansatt en del folk de siste årene og vet at boliger er et problem.

Killi: – Under diskusjonen i kommunestyret var det to argumenter mot å ta imot flere flyktninger. Det ene var administrativ kapasitet. En kommunal revisjon kritiserte i fjor flyktningadministrasjonen for å opptre egenrådig. Men de hadde ingen innvendinger mot det faglige arbeidet.

Kinck: – Nei, selve integreringen fungerer veldig bra. Flyktningene har fått bolig og jobber.

Killi: – Det andre argumentet var mangel på bolig. Og så kom jo dere med noen klassiske Frp-argumenter.

Kinck: – Vi kan ikke stikke under en stol at Bø har blitt plaga av folk fra flyktningmottaket i nabokommunen.

Killi: – Det har vært litt nasking i Gvarv, ja.

Kinck: – Det er selvfølgelig ikke noe argument mot å bosette flyktninger her i Bø. Men vi mener at kostnadene er mye lavere hvis vi hjelper flyktningene i nærområdene, framfor her i Norge.

Killi: – Når det kommer flyktninger til Norge som tilfredsstiller kravene om å få opphold, er vi forpliktet til å si ja til dem. Jeg opplever boligargumentet her i Bø som vikarierende motiv. Ok, vi trenger systemet på plass. Men vi snakker varmt om integrering i festtaler – da må vi også gjøre det.

Kinck: – Etter fem år faller integreringstilskuddet fra staten bort. Det er et problem. Da må kommunen selv ta trygdeutgiftene til flyktninger som for eksempel ikke får seg jobb.

Killi: – Innvandrerregnskapet som Frp-styrte Os kommune gjorde, viste at dette ikke var noe problem.

Kinck: – Nei, dette er ikke noe problem i Bø ennå.

Killi: – Vi ville ikke hatt vansker med å ta imot 20 nye flyktninger i år.

Kinck: – Jo.

Killi: – Nei!

Kinck: – Jo! Det er staten som sitter med nøkkelen. Hvis de gir større tilskudd, ville flere kommuner sagt ja til å ta imot flere flyktninger.

Killi: – Jeg er enig i at en slik gulrot ville ført til mer velvilje. Vi har for eksempel hatt problemer med å få på plass barnevernet i forhold til at vi tar imot ganske mange enslige mindreårige. Men hvis vi hadde sagt ja til UDIs anmodning om 20 flyktninger, ville slike ting løst seg etter hvert.

Kinck: – Barnehager og skoler er også et problem. Det hadde vært bedre om vi fikk enslige mindreårige.

Killi: – Det er klart at det er en utfordring å ta imot nye barnefamilier. Men flyktningene har det bedre her enn å bo på mottak.

Kinck: – Det er jo ikke slik at vi kan velge hvem vi vil ha hit.

Killi: – Du vil shoppe flyktninger, du.

Kinck: – Jo, men her i Bø passer det best med ungdom. Familier koster mer å integrere, selv om de er flinkere til å integrere seg.

Killi: – Ja, slik tenker folk: Det er en fordel med unge. Vi får integreringstilskudd mens de er her, og så flytter de etter fem år, slik at vi slipper utgifter på dem.

Kinck: – Vi har ikke hatt noen problemer med flyktningene som bor her. Men folk leser om det negative med flyktningene i avisene.

Killi: – De fleste i Bø er nok fornøyd med at vi har et tak på 74 flyktninger.

Kinck: – De fleste vet hva de har, men ikke hva de får. Jeg for min del har ikke store problemer med at vi tar imot flere.

Killi: – Du tilhører liberalerne i Frp.

Kinck: – Å tvinge kommunene til å ta imot flere flyktninger ville i hvert fall ikke fungert. Jeg har mer tro på at man bruker økonomiske tiltak som gulrot for å få kommunene til å ta imot flere.

Killi: – Det er ingen tvil om at dette også har en pengeside.

Kinck: – Uansett parti så er det ingen som har forståelse for statens behandling av kommunene.

Killi: – Frp ville jo gi tre milliarder mindre til kommunene.

Kinck: – Men Frps alternative budsjett er jo utopi. Jeg er egentlig en liberaler som burde vært renska ut på Bolkesjø.

Killi: – Det er nok slik at mange små kommuner i Telemark er homogene samfunn som er redd for det ukjente og føler seg truet av å skulle ta imot flyktninger.

Kinck: – Nå kan du si at Killi er gift med en fra Bø, mens jeg er gift med en fra Russland. Jeg vet hvilke problemer innvandrere får i UDI. Selv etter sju år her i Bø synes kona mi at det er vanskelig å komme i kontakt med nordmenn og integrere seg. Det er ikke spesielt lett som utlending å flytte til Norge. Jeg har vært medlem i Frp i 20 år, og jeg har aldri vært i nærheten av å være rasist. Men jeg håper i hvert fall at man er ferdig med det at man ikke kan diskutere innvandring.

Killi: – Det Øystein Hedstrøm sier ligner på rasisme, men ikke det du sier. Spørsmålet er; er vi gode nok på integrering? Nei.

Kinck: – Enig, og det har jeg allerede påpekt i forhold til hvordan kona mi opplever det. Men hvis en flyktning er kriminell, så er det ikke galt å mene at han bør utvises.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here