SV for oljeboring i nord?

SV har i lang tid vært mot leting etter olje og gass i Barentshavet. Det har derfor vakt oppsikt at flertallet på Troms SVs årsmøte 20. februar i år, og også SVs eneste ordfører i Finnmark, Berlevågs Erik Brøske, er for en åpning for boring etter olje og gass. Også vi som var til stede […]

SV har i lang tid vært mot leting etter olje og gass i Barentshavet. Det har derfor vakt oppsikt at flertallet på Troms SVs årsmøte 20. februar i år, og også SVs eneste ordfører i Finnmark, Berlevågs Erik Brøske, er for en åpning for boring etter olje og gass. Også vi som var til stede på fylkesårsmøtet i Troms og stemte med flertallet, ble overrasket over at vi fikk flertall. Her er et forsøk på å forklare vedtaket.

I en situasjon der fiskerinæringa ligger nede mange steder p.g.a. høyrestatsråds Ludvigsens politikk, ser vi her nord at det er med Snøhvit-utbyggingen i Hammerfest det er aktivitet med nye arbeidsplasser og optimisme. På årsmøtet i Troms SV la delegaten fra Skjervøy SV nettopp vekt på at også på Skjervøy er det noen som har fått arbeid på Snøhvit og noen bedrifter har fått leveranser til Snøhvit. Og Skjervøy er altså siste hurtigruteanløp i Nord-Troms før Finnmark, et fiskeriavhengig sted som fortvilet prøver å få flere bein å stå på. En ytterligere leteaktivitet vil gi håp og optimisme til en del steder her nord.

Så er det spørsmål om hvor farlig det er å bore i Barentshavet. Teknologien har i alle fall blitt en god del bedre, men noen 0%-risiko vil man aldri nå. Uhellene med utslipp på boreriggen Eirik Raude i vinter kan tolkes som at dette er for farlig og vil true fiskeriene. Men det kan også tolkes som at man har et oppegående kvalitetssikringssystem som oppdager avvik raskt. Jeg tror mange av oss har en følelse av at teknologien har blitt så god at vi ikke lenger bør si absolutt nei.

Mitt eget hovedargument for å stemme for boring i Barentshavet er forholdet til Russland. De borer uansett, og de legger planer for utvinning på russisk side i samarbeid med amerikanske oljeselskaper. Det er funnet forekomster inne i den omstridte gråsonen, og en russisk viseminister har på en konferanse i Norge fortalt om planer om å utvinne disse. Hvis ikke Norge borer og kartlegger på vår side, vil Norge raskt kunne oppleve seg å være kunnskapsmessig totalt utlevert til Russland og amerikanske oljeselskaper som vil vite mye mer om hva som finnes nede på bunnen i Barentshavet. Norge er et bitte lite land som lett kan komme i skvis mellom Russland og USA i spørsmålet om oljeutvinning og oljetransport her nord. Derfor må Norge være med, både i å utvikle teknologi og med å kartlegge.

Har vi da glemt gamle gode SV-argumenter om klimagassutslipp, ta vare på ressursene nede i havet, prioritere fiskeriene osv.? Jeg føler ikke det, men vi kan heller ikke holde av nordområdene som et naturreservat, mens Sør-Norge får alle arbeidsplassene både i oljenæringa og fiskerinæringa. Folk skal ha noe å leve av, og det burde være et nasjonalt spørsmål å sørge for at folketallet f.eks. i Finnmark ikke faller ytterligere. Ellers tror jeg vi i SV fortsatt bør si nei til oljeboring i Lofoten: der styrer Norge selv 100% og behøver ikke å tenke på Russland, og der er det oppvekstområde for fisk som bør beskyttes.

Vidar Eng er leder i Tromsø SV

Kommentarer