SV åpen for budsjett med Høyre

Skal SV sikre regjeringen flertall for statsbudsjettet? Tanken avvises ikke i SVs stortingsgruppe, men de vil sette en høy pris. Forlik blir det neppe.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

22 milliarder kroner er beløpet SV vil flytte på, i forhold til regjeringens budsjettforslag. Trolig må regjeringspartiene være med på å flytte omtrent halvparten så mye for at SV skal inngå forlik. Onsdag la partiet fram sitt alternative statsbudsjett, og åpner for det som for bare få år siden ville vært utenkelig: Et budsjettforlik med partiene til høyre på partiskalaen.

Utbytteskatt stenger

Ennå holdes det for mest sannsynlig at regjeringspartiene enten vil komme til et forlik med Fremskrittspartiet – tross bruddet onsdag – eller vil gå videre til Arbeiderpartiet. Skulle de verken komme til enighet med Frp, eller med Ap, er det åpning for at budsjettforhandlerne fra Høyre, Frp og Venstre vil gå videre til Kristin Halvorsens kontor. Der vil de altså ikke møte stengt dør – med mindre de står fast på blant annet økte egenandeler – men alt tyder på at de vil forlate kontoret etter få minutter eller timer. Selv om SV og KrF skulle kunne bli enige på en del områder, vil Høyres forhandlere reise seg og gå straks SV legger gjeninnføring av utbytteskatten på bordet.

Selv om sjansene for et budsjettforlik mellom SV og regjeringspartiene er tilnærmet lik null, er det likevel interessant at SVs politikere ikke utelukker tanken på budsjettforlik med Høyre – og dessuten har forhandlingsstrategien liggende klar, inntil videre i nedlåst skuff. Der finnes også svaret på spørsmålet: Hvor mye er nok for å si ja til et forlik?

Det alternative statsbudsjettforslaget som SV la fram onsdag, innebærer at 22 milliarder kroner bør flyttes på for at SV skal være fornøyd. Det er et beløp man uten videre kan si at regjeringspartiene ikke vil være med på. Spørsmålet et derfor hvor SVs – og regjeringspartienes – smertegrense går.

Usosiale forslag

Verken SV-leder Kristin Halvorsen, eller hennes mann i finanskomiteen Øystein Djupedal, vil begi seg inn på spekulasjoner om hvor mye som er nok – de understreker at de har lagt fram sitt alternative budsjett, og at det er dette som burde vedtas. Hva som vil skje i eventuelle forhandlinger, vil de ikke mene noe om.

Det som er sikkert, er at en rekke usosiale forslag i regjeringens budsjett, blant annet egenandeler og innstramminger i støtten til arbeidsledige, må fjernes. Prislappen for å fjerne disse kuttene anslås av SV selv til 1,6 milliarder kroner.

Da SV-budsjettet ble lagt fram onsdag, var Kristin Halvorsen tindrende klar på at disse kuttene måtte reverseres. – Det er det som skal til for at jeg i det hele tatt åpner døra, sa Halvorsen.

Skolen

Men vel så viktig for SV vil det være å få mer penger til partiets hovedsatsningsområde; barn, unge og utdanning. Eller, som SV-leder Kristin Halvorsen uttrykte det i Redaksjon En på NRK da regjeringens forslag var lagt fram: – Det må synes i hvert eneste klasserom i Norge.

Det store spørsmålet er likevel hvor mye som skal til, for at det synes. Godt nok. SV har tidligere krevd flere titalls milliarder til skolen. Det vet de at de ikke kan få på ett budsjett. Trolig må de nøye seg med langt mindre. Etter hva Ny Tid forstår, vil SVs minstekrav for skolene beløpe seg til mellom halvannen og to milliarder kroner.

Det er imidlertid bare en liten del av de samlede skolebudsjettene som kommer fra direkte statlige bevilgninger. Hovedtyngden avgjøres av kommuneøkonomien, og her krever SV fem milliarder i økte rammeoverføringer i sitt budsjettforslag. Det kommer de trolig til å stå hardt på i forhandlingene. Et problem for SV, med det uttalte målet om at en budsjettavtale skal synes i alle klasserom, er at selv om kommunene må ha mer penger for å ruste opp skolene, er det ikke gitt at kommunene bruker de økte overføringene på skole. Om det er klasserommene eller sykehjemsrommene som skal skinne, avgjøres verken av Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal, eller regjeringspartienes forhandlere.

Ikke realistisk

Summen av økte rammeoverføringer til kommunene, mer penger til skolen og fjerning av usosiale kutt beløper seg til i overkant av åtte milliarder kroner. Mye tyder på at Kristin Halvorsen vil kaste regjeringspartienes sjefsforhandlere på hodet ut, dersom SV ikke får gjennomslag for disse kravene. I tillegg har SV en del andre ufravikelige, men muligens forhandlbare, krav knyttet til blant annet miljø. Da kan totaltallet bli liggende i overkant av ti milliarder – halvparten av hva SV i utgangspunktet foreslår å flytte.

Til Ny Tid sier SV-nestleder og medlem av finanskomiteen Øystein Djupedal at han ikke tror noen budsjettavtale mellom SV og regjeringspartiene er særlig realistisk, men at en henvendelse fra de tre partiene vil bli behandlet seriøst. Både han og Kristin Halvorsen er overbevist om at Kristelig Folkeparti sammen med SV kunne få et budsjett de ville være svært godt fornøyd med, hvis det kom til en avtale.

– Dette budsjettforslaget ligger nærmere KrFs hjerterøtter enn hva de kan få til med Frp, sa Halvorsen under budsjettframleggelsen. For Høyre, derimot, ville det vært verre. Mye verre. Øystein Djupedal gjør det klart at Høyre skal måtte betale med smerte for et eventuelt forlik med SV.

– Vi berger i så fall en høyreregjering vi er sterkt imot. Det må smerte, sier han.

Skatt og forsvar

En av de tingene som skal smerte for Høyre – og som kanskje er hva eventuelle budsjettforhandlinger aller først ville strande på – er SVs krav om å gjeninnføre utbytteskatten. Det er en skatt som Høyre er ideologiske og praktiske motstandere av, og som de mener er direkte urettferdig.

SVs påpekning av at en utbytteskatt først og fremst vil ramme en knøttliten og styrtrik gruppe på noen hundre hoder, biter ikke på i den sammenhengen. Høyre er uansett imot.

Et annet betydelig kuttforslag, er å frata forsvaret 4,5 milliarder kroner som de ville fått med regjeringens budsjettopplegg. Det vil også være tungt å svelge for regjeringspartiene – alt for tungt – men i motsetning til for eksempel utbytteskatten kan det på dette området tenkes at SV vil være med på et mindre kutt, dersom regjeringspartiene kommer opp med akseptable kutt på andre områder.

Billigsalg?

Selv om altså KrF – etter SVs syn – ville kunne ha mye å hente på et forlik med SV, ligger det altså til rette for at Høyre må sette foten ned allerede tidlig i eventuelle forhandlinger. Mye tyder dessuten på at regjeringspartiene allerede vil ha sagt nei til forslagene i eventuelle forhandlinger med Arbeiderpartiet. At de så skulle komme til enighet med SV, er lite sannsynlig.

I tillegg ville SV få et taktisk problem: Kristin Halvorsen understreket onsdag at SV er «tilsnakkendes, men ikke billige i drift» – altså at de vil selge seg minst like dyrt som Frp og Ap. Problemet er imidlertid at SV eventuelt er det siste partiet Høyre, KrF og Venstre går til, og at Frp og Ap dermed har satt en uakseptabelt høy pris. Hvis SV så skulle bli enig med regjeringspartiene, skapes det lett et inntrykk av at SV solgte seg – nettopp – billig.

---
DEL

Legg igjen et svar