Surrogati er en jobb

FØDEMASKINER? I Full Surrogacy Now ønsker Sophie Lewis å endre surrogati-industrien. Hun vil styrke partenes rettigheter og unngå misbruk.

Ciftci er journalist og skuespiller.
Full Surrogacy Now: Feminism Against Family Forfatter
Forfatter: Sophie Lewis
Forlag: Verso Storbritannia, USA

FØDEMASKINER? I Full Surrogacy Now ønsker Sophie Lewis å endre surrogati-industrien. Hun vil styrke partenes rettigheter og unngå misbruk.

Feministen og geografen Sophie Lewis utfordrer i Full Surrogacy Now de tradisjonelle forestillingene om svangerskapet og familien. Boken er et viktig bidrag i den frigjørende politikken om likestilling mellom kjønnene og like rettigheter over egen kropp.

Surrogati er ulovlig i de fleste europeiske land, inkludert Norge. Albania og Kypros har ingen lover om det, mens Irland, Nederland, Belgia og Tsjekkia mangler lover som anerkjenner surrogati. Surrogati er derimot lovlig i Storbritannia, i Portugal for heterofile par med medisinske behov; i Hellas for heterofile par og single kvinner, inkludert utlendinger; i Russland for russere og utlendinger, i Ukraina for heterofile gifte par, inkludert utlendinger, i Georgia for heterofile par, inkludert utlendinger.

I Norge er surrogati ulovlig fordi barneloven (kapittel 2, paragraf 2) fastslår: «Avtale om å føde et barn for en annen kvinne er ikke bindende.» I bioteknologiloven (kapittel 2, paragraf 2-15) står det: «Befruktede egg kan ikke innsettes i livmoren til en annen kvinne enn den kvinnen eggcellen stammer fra.»

For norsk helsepersonell er det forbudt å gjennomføre gestasjonell surrogati, der surrogaten er genetisk ubeslektet med barnet. Tradisjonell surrogati der surrogaten er barnets genetiske mor, kan utøves innenfor rammene av norsk lov, og da er partene selv ansvarlige for unnfangelsen.