Religiøse forestillinger


SUNNI OG SJIA: De religiøse motsetningene mellom de to hovedretningene i islam er ikke så store. Men i konflikter mellom land og grupperinger brukes de for alt de er verdt.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 7. april 2020
       
Sunnis and Shi’a: A Political History

Motsetningene mellom sunni- og sjiamuslimer oppsto med en uenighet om hvem som skulle styre den muslimske staten etter at profeten Muhammed døde uten mannlig etterkommer i 632. Dem vi i dag kaller sunnier, så for seg et oligarki der den best egnede ble utpekt som kalif. Dem vi i dag kaller sjiaer, mente kalifen måtte komme fra Muhammeds familie: hans fetter og svigersønn, Ali. Sunnienes kalifat utviklet seg raskt til et dynastisk monarki der lederen ikke hadde teokratisk makt, mens man hos sjiaene har holdt på forestillingen om at den religiøse og politiske makten er forent i imamen.

Strukturelt sett er utviklingen innen islam etter …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.