Religiøse forestillinger


SUNNI OG SJIA: De religiøse motsetningene mellom de to hovedretningene i islam er ikke så store. Men i konflikter mellom land og grupperinger brukes de for alt de er verdt.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 2020-04-07
       
Sunnis and Shi’a: A Political History

Motsetningene mellom sunni- og sjiamuslimer oppsto med en uenighet om hvem som skulle styre den muslimske staten etter at profeten Muhammed døde uten mannlig etterkommer i 632. Dem vi i dag kaller sunnier, så for seg et oligarki der den best egnede ble utpekt som kalif. Dem vi i dag kaller sjiaer, mente kalifen måtte komme fra Muhammeds familie: hans fetter og svigersønn, Ali. Sunnienes kalifat utviklet seg raskt til et dynastisk monarki der lederen ikke hadde teokratisk makt, mens man hos sjiaene har holdt på forestillingen om at den religiøse og politiske makten er forent i imamen.

Strukturelt sett er utviklingen innen islam etter dette til forveksling lik kristendommens: Det pekes på virkelige eller mytiske hendelser som tillegges symbolsk kraft. Det oppstår avvikende lærer – disse blir som regel bekjempet som kjetterske. Og selvfølgelig er det slik at ethvert religiøst samfunn med ambisjoner å overleve må ha et godt øye til de politiske makthavere til enhver tid.

Geopolitisk strid

Et viktig år i striden mellom sunnier og sjiaer er da Safavide-dynastiet ble grunnlagt i Iran i 1501. Her ble sjiisme gjort til statsreligion i den forstand at den legitimerte statens interesser. Dette utløste igjen en langvarig geopolitisk strid med Det ottomanske rike, hvis leder kalte seg kalif og som forsøkte å inneha og å forsvare sunni-ortodoksi. En lang rekke kriger fulgte, og særlig Irak var i skuddlinjen. Irak er fremdeles det viktigste skjæringsområdet mellom sunni og sjia. Sjiaislam har forblitt et grunnleggende trekk ved Iran, uansett hvem som har sittet ved makten. Dette har ført til at Iran oppfatter seg som sjiaislams vokter globalt, og bruker det for å få politisk makt. Dette igjen har ført til at sjiamuslimer i andre land får problemer fordi de med rette eller urette mistenkes for være iranske agenter. Det gir naturligvis problemer med sameksistensen mellom de to retningene i mange islamske land.

Forklaringen på at de ikke har denne avanserte vitenskapen selv, skyldes at sann
islam er blitt forkludret i tidens løp.

Hvis vi kun ser på religiøs praksis, er ikke forskjellen på sunni og sjia så veldig stor. Spørsmålet om hvem som skulle etterfølge Muhammed, betyr lite eller ingenting nå. Historie og oppfatninger om hvem som skal styre, fungerer i dag …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195 kvartal