Sultestreiket i stillhet

På et mottak i Lier sultestreiket åtte somaliere. UDI forsøkte å hindre at Ny Tid kom i kontakt med dem.

lier asylmottak. yusuf yusuf sitter pΠrommet sitt. han deler dem to andre
Ny Tid
[sultestreik] De afghanske asylsøkerne som fra 26. mai la seg utenfor Oslo Domkirke, er ikke de eneste som bruker sultestreik som protestform i Norge. Ny Tid har funnet fram til noen av landets ukjente sultestreikende.

Fredag 23. juni begynte åtte somaliere å sultestreike i protest mot myndighetenes behandling av dem, og mot forholdene på Lier statlige ventemottak på Lierskogen utenfor Drammen.

– Grunnen til at vi sultestreiket, er at vi ikke har et godt liv her. Vi er isolerte, sier Adnan Haji Engh, talsmann for de sultestreikende.

Lier mottak åpnet i april som det første «ventemottaket» i Norge, beregnet kun for asylsøkere som har fått endelig avslag på sine søknader. Tidligere var stedet et vanlig asylmottak, men da ventemottaket åpnet i april, ble Lier ventemottak også det første i sitt slag i Europa.

De omtrent 40 beboerne får klær og mat, men ikke dagpenger som i andre asylmottak. Men mange er ureturnerbare fordi det er krig, som i Somalia. De ansatte driver «returmotiverende arbeid» overfor de avviste asylsøkerne.

Leder for Lier ventemottak, Harald Nesset, gjorde det klart at han ikke var interessert i at de sultestreikende somalierne skulle få snakke med journalister da Ny Tid forsøkte å kontakte somalierne.

– Mottaket ønsker ikke at denne saken skal bli omtalt i pressen, uttalte Nesset.

Han ville ikke formidle kontakt med somalierne og henviste Ny Tid til UDI. Der kunne imidlertid avdelingsleder Svein-Erik Bersås opplyse følgende:

– Et mottak er ikke et offentlig sted der man bare kan gå inn og snakke med hvem man vil.

Heller ikke UDIs kommunikasjonsdirektør Agnar Kaarbø ville være behjelpelig:

– Somalierne ønsker ikke å uttale seg til pressen, hevdet Kaarbø.

Men Sylo Taraku, informasjonsleder i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), sier at UDIs påstander ikke stemmer.

– Fredag ønsket somalierne hjelp fra mottaksledelsen til å kontakte media, noe mottaket ikke ønsket. Lørdag ble sultestreikerne enige seg imellom om at det ikke var nødvendig å kontakte pressen, men de ga heller aldri uttrykk for at de ikke ønsket kontakt med media, uttaler Taraku.

Somaliernes talsmann, Adnan Haji Engh, uttaler seg på denne måten om UDIs versjon av de sultestreikendes ønsker:

– Dette er «false information». Vi vil snakke med enhver avis som vil høre på oss. Vi vet ikke hvor lenge vi vil bli sittende her. Vi har forsøkt å få klarhet i hvorfor vi er her, men ingen snakker med oss, og ingen deporterer oss. De sier vi kan dra frivillig, men jeg er fra Mogadishu der forholdene er svært vanskelige, sier Engh.

Sultestreiken på Lier ble avsluttet tirsdag denne uka, etter at Noas meglet og påtok seg å hjelpe somalierne på ventemottaket.

Sultestreiker i fengsel

[sultestreik] I Oslo fengsel sultestreiker to asylsøkere i protest mot at de blir behandlet som kriminelle. Begge har fått avslag på sine asylsøknader.

Politiet betviler identiteten deres, men kan ikke sende dem tilbake fordi de ikke kjenner deres egentlige identitet.

Ahmed Suleyman Wawi har sittet åtte måneder i varetekt, og har nettopp avsluttet halvannen ukes sultestreik etter legens anbefaling. Han sier han vil gjenoppta

sulteaksjonen denne helgen.

– Norske myndigheter sier jeg er fra Israel, men det kommer ikke noe svar fra Israel som bekrefter dette. Jeg er palestiner, sier han.

Wawi satt opprinnelig på det sterkt kritiserte internatet på Trandum. Han ba om å bli overført til Oslo fengsel for å få bedre medisinsk tilbud.

– Jeg var syk, men måtte vente åtte måneder før jeg fikk se lege, forteller Wawi.

I tillegg til Wawi har en nordafrikaner sultet siden 16. juni. Han vil være anonym.

– Politiet bruker forvaring som et pressmiddel for å få flyktningene til å returnere til sine hjemland, hevder flyktningenes advokat Kjell Dahl.

– Er ikke talsmenn

UDI mener at det ikke er deres oppgave å opplyse om aksjoner ved asylmottak i Norge.

[udi] – Vi vil forholde oss avventende til de sultestreikendes krav. Beboerne oppnår ingenting med å sultestreike. Det er helt unødig, sa avdelingsleder i UDI, Svein-Erik Bersås, mens sultestreiken pågikk.

Resultatet av sultestreiken ble likevel at somalierne fikk innfridd ett av sine krav: å få noen til å representere dem. Noas gikk inn i saken.

Kommunikasjonsdirektør i UDI, Agnar Kaarbø, avviser at de har kommet med feilaktige opplysninger.

– Hvorfor sier dere at de sultestreikende ikke ville snakke med pressen, når vi få timer senere får et intervju med dem?

– Vi kan ikke nekte noen som bor på mottak kontakt med pressen. Somalierne ga klart utrykk for at de ikke ville uttale seg til media.

– Talsmannen for de sultestreikende sier at dette er «false information». Mener du at han lyver?

– Som sagt, de sa til mottakets ansatte at de ikke ønsket å snakke med journalister, senere har de endret oppfatning.

– Det tok et par timer å få adgang til Oslo fengsel, mens vi forsøkte i to dager før vi fikk adgang til Lier mottak. Hvorfor det?

– Vi videreformidlet din henvendelse til somalierne, som sa at de ikke ønsket omtale av den avsluttede aksjonen.

– Hvor mange andre sultestreiker i UDIs mottak?

– Regionkontorene kjenner ikke til sultestreiker på noen mottak.

– De sultestreikende ba mottaksledelsen om hjelp til å komme i kontakt med pressen og fikk avslag. Er dette rutine?

– Vi har ingen rutiner for dette. Det er ikke UDI eller mottakene som er talsmenn for dem som aksjonerer. Men vi nekter ingen å uttale seg til mediene, sier Kaarbø.

Av Mikal Hem post@nytid.no

Kommentarer
DEL