Sultens store spørsmål – riktig stilt


I en liten, konsis bok viser Eric Holt-Giménez at sultproblemene er annerledes sammensatt enn vi pleier å tro.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2018-12-03
Can We Feed the World Without Destroying It?
Forfatter: Eric Holt-Giménez
Forlag: (Global Futures) Polity Press, USA/Storbritannia

Polity Press-serien Global Futures byr på belysninger av verdensproblemer knyttet til klodens fremtid, basert på spørsmål som er enkle, men dype, like naivt-klingende som de er uomgåelige: Kan vi få en slutt på all krig? Kan vi løse flyktningkrisen? Kan velferdsstaten overleve? Burde rike nasjoner hjelpe fattige nasjoner? Den toleddede spørsmålsstillingen i denne nye tittelen er genial: Kan vi fø verden uten å ødelegge den? Vi får ikke bare stilt opp en konflikt mellom menneskets overlevelse og økologiske hensyn, men også mellom korttidsløsninger og langtids-perspektiver.

Den som er kalt inn for å behandle dette enorme spørsmålet, er Eric Holt-Giménez, lederen for instituttet Food First. Som agroøkolog har han den rette bakgrunnen til å vise hvordan økologi og jordbruk er viklet sammen, og kombinasjonen av akademisk tenkning, aktivisme og blogging har gitt ham en evne til å presentere tematikken gjennom hardtslående, nærmest slagordliknende formuleringer. Ved å vri på problemstillingen trekker han effektivt leseren med seg til et utsynspunkt der verdenssituasjonen ser annerledes ut enn slik den vanligvis presenteres.

Underkjent overproduksjon

Fra første side i denne korte boken trekkes vi inn i en vridning av problematikken. Den første vrien forfatteren gjør, burde være ukontroversiell, om den enn er slående: Det finnes ingen matmangel i verden. De som sulter, har stort sett tilgang på mat, de har bare ikke råd til å kjøpe den. Den andre vrien er kanskje mer overraskende: Problemet er ikke at vi ikke produserer nok mat i verden, problemet er overproduksjon. Legger vi de to sammen, forstår vi snart også hvorfor mange av dem som sulter, selv er bønder: De er utsatt for konkurranse på et globalt marked, ledet an av stadig større konserner hvis navn for en minoritet av samfunnskritiske motstandsfolk har begynt å klinge som dystre kongedømmer fra en saga der kampen står mellom godt og ondt: Dow, Syngenta, DuPont, Bayer-Monsanto. Og i den virkelige verden er disse firmaenes imperier, uavhengig av intensjoner, helt reelt fanget inn i et konkurransespill om verdensherredømme, som fører til at mest mulig mat må produseres billigst mulig. Konkurransen …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal