Sultens store spørsmål – riktig stilt

I en liten, konsis bok viser Eric Holt-Giménez at sultproblemene er annerledes sammensatt enn vi pleier å tro.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2018-12-03
Can We Feed the World Without Destroying It?
Forfatter: Eric Holt-Giménez
(Global Futures) Polity Press, USA/Storbritannia

Polity Press-serien Global Futures byr på belysninger av verdensproblemer knyttet til klodens fremtid, basert på spørsmål som er enkle, men dype, like naivt-klingende som de er uomgåelige: Kan vi få en slutt på all krig? Kan vi løse flyktningkrisen? Kan velferdsstaten overleve? Burde rike nasjoner hjelpe fattige nasjoner? Den toleddede spørsmålsstillingen i denne nye tittelen er genial: Kan vi fø verden uten å ødelegge den? Vi får ikke bare stilt opp en konflikt mellom menneskets overlevelse og økologiske hensyn, men også mellom korttidsløsninger og langtids-perspektiver.

Den som er kalt inn for å behandle dette enorme spørsmålet, er Eric Holt-Giménez, lederen for instituttet Food First. Som agroøkolog har han den rette bakgrunnen til å vise hvordan økologi og jordbruk er viklet sammen, og kombinasjonen av akademisk tenkning, aktivisme og blogging har gitt ham en evne til å presentere tematikken gjennom hardtslående, nærmest slagordliknende formuleringer. Ved å vri på problemstillingen trekker han effektivt leseren med seg til et utsynspunkt der verdenssituasjonen ser annerledes ut enn slik den vanligvis presenteres.

Underkjent overproduksjon

Fra første side i denne korte boken trekkes vi inn i en vridning av problematikken. Den første vrien forfatteren gjør, burde være ukontroversiell, om den enn er slående: Det finnes ingen matmangel i verden. De som sulter, har stort sett tilgang på mat, de har bare ikke råd til å kjøpe den. Den andre vrien er kanskje mer overraskende: Problemet er ikke at vi ikke produserer nok mat i verden, problemet er overproduksjon. Legger vi de to sammen, forstår vi snart også hvorfor mange av dem som sulter, selv er bønder: De er utsatt for konkurranse på et globalt marked, ledet an av stadig større konserner hvis navn for en minoritet av samfunnskritiske motstandsfolk har begynt å klinge som dystre kongedømmer fra en saga der kampen står mellom godt og ondt: Dow, Syngenta, DuPont, Bayer-Monsanto. Og i den virkelige verden er disse firmaenes imperier, uavhengig av intensjoner, helt reelt fanget inn i et konkurransespill om verdensherredømme, som fører til at mest mulig mat må produseres billigst mulig. Konkurransen …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.