SU kritiserer Olav Gunnar Ballo

– Vi er uenige med Olav Gunnar Ballos (SV) slakt av Knut Storbergets (Ap) forslag om Finnmarksloven, sier leder av SUs minoritetspolitiske utvalg.

For to uker siden sto Olav Gunnar Ballo (SV) fram i Ny Tid og slaktet stortingskollega Knut Storbergets (Ap) forslag om at Stortinget må ta styringen i prosessen mot en ny Finnmarkslov.

– For å forsikre oss om at regjeringens arbeid med Finnmarksloven ikke har brutt urfolkskonvensjonene, må Stortinget konsultere Sametinget og fylkestinget i Finnmark, sa Knut Storberget, og fikk støtte av Inga Marte Thorkildsen (SV) i justiskomiteen.

– Helt unødvendig og håpløst. Justiskomiteen kan allerede snakke med hvem som helst. Dette prosedyrekjøret om brudd på ILO-konvensjonen er søkt, svarte Olav Gunnar Ballo.

Nå har Sosialistisk Ungdoms (SU) minoritetspolitiske utvalg sendt ut en pressemelding hvor de tar avstand fra Ballos slakt av Storbergets forslag.

SUs utvalg består av ungdom fra 17 år og oppover, bosatt i Finnmark og Troms. Utvalget skal utarbeide SUs uttalelse angående Finnmarksloven.

– Vi kan ikke risikere at Finnmarksloven blir en lov vi ikke kan holde fast ved og kjenne oss igjen i, noe vi er redd skjer dersom kommunikasjonen mellom partene svikter. Minoritetspolitisk utvalg håper justiskomiteen går med på Storbergets forslag, fordi det vil resultere i at de menneskene loven gjelder for, fil få større innflytelse, sier Ida Kjeilen Thuv, leder i SUs minoritetspolitiske utvalg, som er glad Inga Marte Thorkildsens støtte til Knut Storbergets forslag.

– Ballo sitter som en av seks medlemmer i SVs finnmarkslovutvalg. Vi i SUs minoritetspolitiske utvalg utfordrer med dette de andre medlemmene i utlaget til å si hva de mener om saken, utfordrer SU-ungdommen.

Foruten stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Inga Marte Thorkildsen, består moderpartiets utvalg av stortingsrepresentant Siri Hall Arnøy (leder), sentralstyremedlem Pål Julius Skogholt, fylkesleder Knut Mortensen i Finnmark og professor ved Universitetet i Tromsø, Einar Niemi.

Det lyktes Ny Tid bare å få tak i Pål Julius Skogholt for en kommentar denne uken. Han hadde lite å si om saken.

– Jeg vet ikke godt nok hva Olav Gunnar Ballo har sagt, så det vil jeg ikke kommentere. Storbergets kritikk virker berettiget, så jeg støtter forslaget hans, sier sentralstyremedlemmet i SV.

Kommentarer