Styrke-trening i Irak

Mens norske stortingspolitikere har fått seg forelagt spørsmålet om hvorvidt Nato skal kunne drive opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker, til dels på norsk jord, kan Klassekampen nå avsløre at norske offiserer allerede driver slik trening. Til alt overmål i Irak. Det er vanskelig å se at ikke forsvarsminister Kristin Krohn Devold har ført både Stortinget og […]

Soldater fra Norwegian Engineer Squadron trener i Irak Soldiers from The Norwegian Engineer Squadron practise on rutines in Iraq
Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Mens norske stortingspolitikere har fått seg forelagt spørsmålet om hvorvidt Nato skal kunne drive opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker, til dels på norsk jord, kan Klassekampen nå avsløre at norske offiserer allerede driver slik trening. Til alt overmål i Irak. Det er vanskelig å se at ikke forsvarsminister Kristin Krohn Devold har ført både Stortinget og offentligheten bak lyset når denne opplæringa har kunnet skje i det skjulte. Like klart er det at opplæringa på stoppes.

Tilsvarende må eventuelle Nato-planer om opplæring av irakiske styrker, det være seg i Irak, i Norge eller i andre land, stanses inntil det er gitt gode og klare svar på hvordan styrkene eventuelt skal brukes. Det er en reell fare for at styrkene vil kunne bli brukt av okkupantmakten. Enda mer er det klart at de vil stå under direkte kommando fra et regime innsatt av okkupantene, og uten tilstrekkelig demokratisk legitimitet. Etter vårt syn er det derfor uttrykk for klokskap når ikke bare SV, men også andre partier, ser ut til å revurdere sine opprinnelige standpunkter fra da saken ble forelagt dem i utvidet utenrikskomité.

Vi vil likevel advare venstresida og fredsbevegelsen mot å stirre seg blinde på at okkupasjonen må avsluttes ved en raskest mulig amerikansk-britisk retrett, uten f.eks. etablering av sikkerhetsstyrker. Det tjener neppe det irakiske folk og samfunn om en uklok invasjon etterfølges av en enda mer uklok retrett. Det påligger USA og Storbritannia å forlate Irak i bedre stand – økonomisk, infrastrukturelt og demokratisk – enn da de innledet okkupasjonen. Å tro at irakerne er best tjent med at USA trekker seg ut i et kaos av borgerkrig er ikke bare naivt, det er også ganske kynisk.

Derimot vil det være avgjørende å legge press på okkupantene for å se til at det er FN som havner i førersetet i Irak. USA og Storbritannia må ta storparten av regninga både når det gjelder gjenoppbygging og sikring. Men det avgjørende ordet må ligge hos FN.

Det betyr også at FNs medlemsland, Norge inkludert, må være beredt til å bidra økonomisk og militært dersom FN ber om det. Det har de nylig gjort, uten at Norge ville hjelpe. FN har ifølge Dagbladet bønnfalt Norge om å stille Hercules-fly til disposisjon for verdensorganisasjonen i Irak. Men Norge, ved forsvarsminister Devold, sier altså nei. Begrunnelsen er at flyene skal inngå i Natos beredskapsstyrke neste halvår – og altså stå stand by for tenkte militære operasjoner. For oss er det åpenbart at flyene burde vært brukt for å bistå FN i deres vanskelige Irak-arbeid.

FNs svake militære kapasitet og dårlige økonomi er en akilleshæl for organisasjonen, som gjør det vanskelig å stå opp mot verdens eneste gjenstående supermakt. Vi er overbevist om at Norge må legge alt annet til side når FN ber om vår hjelp – også når den er av militær kapasitet.

På sikt er det eneste som kan sikre Irak både fred, frihet, demokrati og en nødvendig økonomisk utvikling at landet overgis til dem på en fredelig og kontrollert måte. Men det er FN som inntil da må ha kontrollen, og som må bestemme hvordan overgivelsen skal skje.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here