Strøm til sosialkontoret?

Strømprisene har foreløpig ikke gitt seg utsalg i flere sosialklienter i Trondheim. Utslaget kommer først etter neste strømregning i april, mener kommunen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Antallet personer som mottok sosialstøtte i Trondheim kommune var 2262 personer i januar i fjor. I januar i år har tallet gått ned til 2144 personer – til tross for de høye strømregningene.

Likevel er det for tidlig å si noe om dette avspeiler hva kommunene har i vente av sosialutgifter, ifølge rådgiver Harald Solbu i avdeling for helse og omsorg i Trondheim kommune.

For selv om de fleste fikk strømregningen i posten i januar, har neppe de som har behov for det rukket å søke sosialstøtte innen utgangen av måneden.

– Når tallene for februar foreligger i mars, vil vi derimot kunne se om strømregningene har ført til et økt antall søknader om sosialstøtte, sier Solbu.

Rush i april?

Han påpeker videre at det store rushet av mennesker med økonomiske problemer først antas å komme etter neste strømregning – den som kommer i postkassa i april. For det er den regningen som opererer med høye strømpriser over et helt kvartal.

Men for de som får sosialstøtte, spiller størrelsen på strømregningen ingen rolle – den dekkes av sosialkontoret uansett.

Verre er det for kommunene som dekker regningen.

– Ut ifra at vi har rundt 2000 sosialklienter, er vi redde for at kommunen får en merutgift på 5-6 millioner kroner, anslår rådgiver Solbu.

Et stort usikkerhetsmoment er også de som akkurat har klart seg uten sosialstøtte.

– Med økte strømutgifter kan flere komme til å søke sosialstøtte hos oss, og dermed øke våre merutgifter ytterligere, sier Solbu.

Krisepakke

På tirsdag gikk et flertall i Stortingets kommunalkomité inn for at de som sliter med høye strømregninger kan få en engangsutbetaling på 2500 kroner. Pengene skal utbetales til barnefamilier og pensjonister som omfattes av bostøtteordningen.

Regjeringspartiene, Ap. SV og Sp går også inn for å bruke 265 millioner kroner på dette tiltaket, noe som kan komme 106.000 familier til gode, ifølge Dagbladet.

Politikerne har i tillegg blitt enige om å heve grensa for å få bostøtte med 30.000 kroner fra april i år. En familie med to voksne og et barn kan da få bostøtte hvis den tjener under 180.000 kroner.

– Subsidie

Dette betyr ifølge Dagbladet at 12.000 flere barnefamilier og pensjonister i Norge, som har høye boutgifter og lave inntekter, omfattes av bostøtteordningen.

Dersom de som har bostøtte også mottar sosialstøtte, betyr det at bostøtten går til kommunene.

– Bostøtten vil i så fall subsidiere våre utgifter til å betale de økte strømprisene for våre sosialklienter, bekrefter rådgiver Harald Solbu i avdelingen for helse og omsorg i Trondheim kommune.

Politikernes krisepakke til strømofrene vil altså kun gå direkte i lomma til den enkelte som mottar bostøtte, dersom vedkommende ikke får sosialstøtte. I motsatt fall avhjelper midlene en allerede skranten kommuneøkonomi.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here