Flyktninger: Kunstprosjekt strandet


Sterke protester gjorde at Franco «Bifo» Berardis planlagte performance Auschwitz on the Beach på Documenta 14 i stedet ble til diktlesning og paneldebatt.

Internasjonal frilansskribent for Ny Tid
Email: emmabakkevik@gmail.com
Publisert: 1. desember 2017

I full visshet om at tusenvis av mennesker dør i forsøket på å krysse Middelhavet, har landene i Europa stemt frem en stadig strengere innvandringspolitikk for «å verne om sine verdier». Gjennom avtaler med Tyrkia, Marokko og Libya har EU i praksis outsourcet grensekontrollen til nabokontinentene. Menneskers rett til å flykte fra krig respekteres ikke lenger. Hva betyr det for samfunnet at vi er i stand til å akseptere denne utviklingen? Venstresidens idealistiske solidaritet synes å være kastet over bord til fordel for en egosentrisk kapitalisme, som ikke har rom for «de andre». En ny mentalitet har tatt over, bygget på rasisme og nasjonalisme, der menneskerettigheter er noe …

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal